Złoty medal EcoVadis dla Grupy Corialis

Grupa Corialis, do której należy Aliplast Sp. z o. o. oraz Aliplast Extrusion, została nagrodzona złotym medalem przez czołową światową platformę ratingową EcoVadis, zajmującą się oceną działań i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zaangażowania ekologicznego.

Złoty medal od EcoVadis Grupa  otrzymała w wyniku oceny w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.

  • Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna;
  • Społeczny: szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny;
  • Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami;
  • Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi I środowiskowymi dostawcy;

W trosce o swój ślad środowiskowy, wpływ na społeczeństwo i odpowiedzialność ekonomiczną, Grupa Corialis jest firmą zaangażowaną w silne podejście do CSR. Procesy produkcyjne Spółek Grupy Corialis oparte są o krótkie obiegi, recykling i minimalizację odpadów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zachowaniem norm europejskich. Grupa Corialis skupia się również na bezpieczeństwie i higienie pracy, angażuje się w rozwój i profesjonalizację pracowników.

Certyfikaty takie jak EcoVadis staną się w przyszłości istotnym elementem procesu doboru kontrahentów – autentyczne i poparte faktami postępowanie w idei „sustainability” ma szansę zaistnieć jako istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji.

Grupa Corialis* Core Innovative Aluminium Integrated Solutions to międzynarodowa grupa skupiająca firmy: Aliplast Aluminium Systems w Belgii, Profils Systèmes we Francji, Smart System w Wielkiej Brytanii, Aliplast Aluminium Systems i Aliplast Extrusion w Polsce, JMD Systems oraz Lingote Aluminios w Portugalii. Corialis  jest liderem w projektowaniu i  produkcji wysokiej jakości systemów aluminiowych.

Aliplast
press box