Ziya Pariltili dołączył do zarządu MediaMarktSaturn Polska

Z początkiem lutego br. do Zarządu MediaMarktSaturn Polska / MediaMarkt Polska został powołany Ziya Pariltili, dotychczasowy Vice President ds. Operacyjnych w Grupie MediaMarktSaturn.

W funkcji Członka Zarządu i Dyrektora Handlowego (Managing Director Commercial) objął w polskiej organizacji zarządzanie obszarami:  zakup, category management, demand planning oraz polityka cenowa i asortymentowa.

Ziya Pariltili dołączył do Grupy MediaMarktSaturn w 2017 roku i odegrał kluczową rolę w tworzeniu strategii rozwoju omnichannel MediaMarkt w wielu krajach, w tym również w Polsce. Pełniąc funkcję Dyrektora ds. Transformacji, a następnie jako Vice President ds. Operacyjnych, opracował i z sukcesem wdrażał strategiczne programy operacyjne, wspierające proces transformacji marki w kilku krajach.

Ziya Pariltili ukończył studia ekonomiczne (B.A. Economics) na Uniwersytecie Bilkent i inżynierii finansowej (Msc. Financial Engineering) na Uniwersytecie Bosforskim w Turcji. Swoje doświadczenie zawodowe w handlu detalicznym oraz w konsultingu i zarządzaniu strategicznym, przed rozpoczęciem kariery zawodowej w MediaMarktSaturn Retail Group, zdobywał m.in. w Turk Telekom, Strategy& (wcześniej Booz&Company) czy PDF Corporate Finance.

W skład Zarządu MediaMarktSaturn Polska wchodzą: Andrzej Jackiewicz – Prezes Zarządu (CEO), Ziya Pariltili – Członek Zarządu/Dyrektor Handlowy (CCO) oraz Marcin Walendowski – Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający ds. Finansów (CFO).

Ziya Pariltili joined the board of MediaMarktSaturn Poland

With the beginning of February this year, Ziya Pariltili, former Vice President of Operations at MediaMarktSaturn Retail Group, was appointed to the Board of MediaMarktSaturn Polska / MediaMarkt Polska.

As a Member of the Management Board and Managing Director Commercial, he took over the management of the area of ??purchasing, demand planning, as well as pricing, category management and assortment policy in the Polish organization. Ziya Pariltili joined the MediaMarktSaturn Group in 2017 and played a key role in creating MediaMarkt’s omnichannel development strategy in many countries. As Transformation Director and then as Vice President  of Operations, he developed and successfully implemented strategic operational programs supporting the brand transformation process in several countries, including Poland.

Ziya Pariltili completed B.A. Economics in Bilkent University and MSc. Financial Engineering in the Bosphorus University in Turkey. Prior to his career in MediaMarktSaturn Retail Group, he gained his professional experience in retail and strategy & management consulting e.g. in Turk Telekom, Strategy& (formerly Booz&Company) and PDF Corporate Finance.

The Management Board of MediaMarktSaturn Polska consists of: Andrzej Jackiewicz – CEO, Ziya Pariltili -CCO and Marcin Walendowski – CFO.

MediaMarktSaturn Polska
press box