Roca publikuje Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022. Efekty strategii ESG za rok 2022

W ciągu ostatnich pięciu lat Roca zmniejszyła zużycie wody o 47% oraz emisję CO2 o 39%. Raport, który analizuje postępy strategii ESG firmy, skupia się na jej wpływie w trzech obszarach: Ludzie, Planeta i Dobrobyt.

 Grupa Roca, światowy lider w sektorze wyposażenia łazienkowego, opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r. Firma, która od początku swojej działalności, jest zaangażowana w zrównoważony rozwój, dołączyła do inicjatywy UN Global Compact i realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).  

Celem tych działań jest poprawa sytuacji w trzech głównych obszarach: Ludzie, Planeta i Dobrobyt. Grupa Roca pracuje zarówno nad podnoszeniem i rozwojem jakości pracy, ale także nad ochroną środowiska. Strategia ESG firmy skupia się wokół ośmiu obszarów działania:  

– dekarbonizacja,  
– materiały zrównoważone i gospodarka cyrkularna,  
– zrównoważone produkty,  
– rozwój osobisty,  
– zaangażowanie społeczne,
– zrównoważony łańcuch dostaw,
– zrównoważona logistyka,
– promocja i komunikacja zrównoważonego rozwoju.

Ludzie: poprawa jakości życia wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Grupa Roca zatrudnia ponad 21 tys. pracowników, z czego 90% zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę. W składzie globalnej kadry firmy znajduje się ponad 80 narodowości, Grupa Roca przykłada szczególną wagę do jej rozwoju. W 2022 r. zorganizowała szkolenia w ilości 132 tys. godzin, które zostały bardzo docenione przez pracowników. W ubiegłym roku firma przekazała również darowizny w wysokości 2,15 mln EURO, w tym na Fundację We Are Water, która ma już ponad 3,6 mln beneficjentów i prowadzi projekty w 33 krajach. Roca zaangażowała się także w pomoc Ukrainie, przekazując na ten cel ponad miliona euro.

 Planeta: rok rekordowych wskaźników

Woda to jeden z fundamentalnych zasobów w procesach produkcyjnych. Tym bardziej warto podkreślić, że Grupa Roca zakończyła 2022 rok z 47% spadkiem zużycia wody od 2018 r. W tym samym okresie udało się także zredukować emisję CO2 o 39%, zbliżając się wyznaczonego do celu czyli osiągniecie neutralności węglowej do 2045 r. 

Kolejną kluczową inicjatywą grupy jest wprowadzanie odnawialnych źródeł energii. Firma posiada ponad 21,8 tys. paneli fotowoltaicznych w 76 zakładach na całym świecie. Fabryki w Hiszpanii, Portugalii czy Austrii w 100% zasilane są energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Zrównoważone materiały i produkty, gospodarka cyrkularna i ekoprojektowanie są najważniejszą częścią strategii Grupy Roca. Ponadto firma nadal zwiększa wykorzystanie surowców wtórnych. Do tej pory wykorzystano: 20% w stali, 30% w mosiądzu i 65% w opakowaniach kartonowych. Ponadto od 2018 r. wszystkie fabryki zredukowały generowanie odpadów o 46,5%, a 74% generowanych odpadów jest przetwarzanych lub ponownie wykorzystywane w różnych procesach produkcyjnych.

Dobrobyt: długoterminowe zaangażowanie  

Dla Grupy Roca angażowanie się w tematykę społeczną ma strategiczne znaczenie. Od początku Roca jako rodzinne przedsiębiorstwo wspiera rozwój nie tylko pracowników, ale również wspiera społeczeństwo jako całość. W 2022 r. firma zainwestowała 135 mln EURO w poprawę swoich procesów przemysłowych, wdrażanie technologii elektronicznych i ograniczenie wpływu na środowisko. Jednocześnie grupa wspierała inwestycje w innowacje poprzez nowatorskie partnerstwa: CVC Roca Group Ventures i otwartą platformę innowacji.

 Nowy portal

Roca Group uruchomiła stronę internetową www.rocagroup.com , aby w sposób jawny i jednoznaczny komunikować postęp działań. Znajduje się tu Raport Zrównoważonego Rozwoju grupy oraz główne wskaźniki postępu firmy w obszarach: Ludzie, Planeta i Dobrobyt. Nowa strona uwzględnia jej wpływ na środowisko oraz jest zgodna z kryteriami zrównoważonego rozwoju cyfrowego. Dzięki temu ślad węglowy powstały w wyniku zużycia energii urządzeń jest minimalizowany. Ponadto, jest hostowana na serwerach zasilanych certyfikowaną energią odnawialną. Według oceny różnych niezależnych portali opartych na kryteriach pomiarowych Fundacji Green Web, strona www.rocagroup.com znajduje się także wśród 5% najbardziej zrównoważonych portali w internecie.  


Grupa Roca jest światowym liderem w dziedzinie projektowania, produkcji i sprzedaży produktów łazienkowych dla architektury, budownictwa i designu wnętrz. Założona w 1917 r. w Barcelonie, łączy tradycję i wiedzę z pasją do innowacji i szacunkiem dla środowiska, mając na celu zaspokojenie potrzeb ludzi i przyczynianie się do poprawy dobrobytu społeczeństwa.

Sercem wszystkich działań Grupy jest zasada zrównoważonego rozwoju. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 21 tys. pracowników, firma wdraża tę kulturę w 170 krajach, w których działa oraz w 76 fabrykach. Rodzinna Grupa Roca jest liderem rynku w Europie, Ameryce Łacińskiej i Indiach. Posiada również silną pozycję w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Australii i Afryce. Dzięki temu jest światowym liderem w swojej branży.

ROCA
press box