Raport zrównoważonego rozwoju Planet Passionate za rok 2023 już dostępny!

– Grupa Kingspan, do której należy Balex Metal, ogłosiła, że od 2020 r. zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1 i 2 o 65% w ramach 10-letniego programu zrównoważonego rozwoju „Planet Passionate „1

– W Balex Metal Grup
w zakładach w Polsce i Czechach zostały zamontowane panele PV o mocy 999kWp i zbiorniki na wodę deszczową o łącznej pojemności 104 m3

 
Firmy należące do Grupy Kingspan, w tym Balex Metal, ogłosiły rezultaty jakie osiągnęły w ramach realizacji programu zrównoważonego rozwoju za rok 2023 w czwartym rocznym raporcie zrównoważonego rozwoju „Planet Passionate”.   

Grupa Kingspan zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o dwie trzecie w ciągu czterech lat.  Tylko w 2023 r. Grupa osiągnęła dalszą 40% bezwzględną redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 od roku bazowego, przyspieszoną przez wprowadzenie wewnętrznej ceny emisji dwutlenku węgla dla całej firmy w styczniu 2023 r.2

W roku 2023 Kingspan inwestował w dalsze usprawnienia operacyjne i procesowe w zakładach na całym świecie, aby przyspieszyć postępy w realizacji celów w zakresie emisji dwutlenku węgla, wytwarzania energii na miejscu, zbierania wody deszczowej i redukcji odpadów, przy czym w ciągu roku ukończono kilka kluczowych projektów także w zakładach firmy Balex Metal w Polsce i w Czechach. Najważniejsze z nich obejmują instalację systemu paneli fotowoltaicznych (PV) o mocy 900kWp w zakładzie w Bolszewie oraz 99 kWp w zakładzie w Czechach w miejscowości Luka nad Jihlavu. Dodatkowo w Polsce w zakładach w Bolszewie oraz w Tomaszowie Mazowieckim zostały zamontowane zbiorniki do zbierania wody deszczowej (Bolszewo – 22 i 5 m3, Tomaszów –  22 i 15 m3) i w zakładzie w Czechach zamontowano dwa zbiorniki po 20 m3.

Zapoznaj się z raportem zrównoważonego rozwoju Planet Passionate:
Kingspan Planet Passionate Report 2023
https://viewer.ipaper.io/kingspan/c239481-planet-passionate-report-2023/kingspan-planet-passionate-report-2023/

Program Planet Passionate firmy Kingspan jest siłą napędową firm należących do grupy, która jest skierowana na rzecz dekarbonizacji działalności, oferty czy łańcucha dostaw, przy czym priorytetem jest bezwzględna redukcja emisji. Dużą uwagę w realizacji strategii innowacji jest praca nad minimalizacją śladu węglowego w oferowanych produktach, ale także włączanie do oferty produktów z wykorzystaniem surowców pochodzących z recyklingu.  To dotyczy w Grupie Balex min. wyrobów producenta membran hydroizolacyjnych Derbigum, który oferuje również unikalny program odbioru „No Roof to Waste” w swoim zakładzie w Lyonie i innych na całym świecie.„Aby mieć wpływ na utrzymanie globalnego wzrostu temperatury w granicach 1,5°C, zobowiązaliśmy, się poprzez nasz program Planet Passionate, do bezwzględnej redukcji emisji i skupiliśmy się na osiągnięciu widocznego postępu w perspektywie krótko- i średnioterminowej. W firmie takiej jak Kingspan jest to możliwe tylko przy znacznych inwestycjach strukturalnych i nakładzie czasu oraz niesłabnącym zaangażowaniu w osiąganie rzeczywistych wyników.  Nasz zespół składający się z ponad 100 osób zrealizował ponad 300 projektów w całej firmie od 2020 roku, aby pomóc w realizacji wyznaczonych celów. Ponieważ większość emisji łańcucha wartości Kingspan pochodzi z łańcucha dostaw, ściśle współpracujemy z kluczowymi partnerami w celu zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla naszych kluczowych surowców. Prace te umożliwiły nam wprowadzenie na rynek nowych produktów o niższej emisji dwutlenku węgla w 2023 roku.Wciąż mamy wiele do zrobienia i nadal musimy się odpowiednio koncentrować i reagować, gdy firma rośnie i ewoluuje, ale jestem niesamowicie dumna z tego, co nasz zespół osiągnął w ciągu zaledwie czterech lat i czekam na dalsze postępy realizacji celów w piątym roku działalności Planet Passionate”. – Bianca Wong, Global Head of Sustainability w Kingspan Group.

W 2023 r. podjęliśmy kolejne ważne kroki w celu podniesienia jakości obecnej oferty dla klientów na rynku polskim i innych rynkach europejskich, szczególnie w kontekście rosnących wymogów termoizolacji budynków. Rozszerzamy portfolio o rozwiązania umożliwiające budowę budynków niskoenergetycznych i niskoemisyjnych, które są odporne na zmiany klimatu. Już dziś budownictwo niskoemisyjne jest ważne, a w ciągu kolejnych lat będzie jeszcze ważniejsze, ponieważ wpływ na środowisko staje się coraz bardziej namacalny. Program zrównoważonego rozwoju Planet Passionate i ambitne cele jakie za tym idą w zakresie: generowanie energii na własne potrzeby, zeroemisyjna flota samochodów, zbieranie wody deszczowej, eliminacji odpadów na składowiskach i zwiększenia wykorzystania przetworzonego PET jako surowca do produktów pozwala nam skuteczniej stawiać czoło trzem największym globalnym wyzwaniom: zmianom klimatycznym, obiegowi zamkniętemu i ochronie świata przyrody. – Marek Dzikiewicz, prezes Grupy Balex Metal.1. Zakres 1 i 2 emisji gazów cieplarnianych. Z wyłączeniem emisji biogenicznych. Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 2 obliczone przy użyciu metodologii rynkowej. 2. Wewnętrzna opłata za emisję dwutlenku węgla w wysokości 70 euro za tonę ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) wyemitowanego przez oddział w ciągu roku. Emisje z zakresu 1 i 2, z wyłączeniem emisji procesowych i biogenicznych. 3. Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2. Z wyłączeniem emisji biogenicznych. Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 2 obliczone przy użyciu metodologii rynkowej.

Balex Metal
press box