PGE: Elektroniczne złożenie oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej i dłuższa praca BOK

Do 30 listopada 2022 r. samorządy, MŚP i podmioty użyteczności publicznej powinny złożyć oświadczenie dot. maksymalnej ceny prądu. PGE Obrót, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wprowadziła możliwość elektronicznego złożenia oświadczenia, co pozwoli na szybsze zrealizowanie formalności. Jednocześnie, do końca listopada, spółka wydłużyła pracę Biur Obsługi Klienta.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego do zastosowania mechanizmu ceny maksymalnej należy złożyć do swojego sprzedawcy prądu. PGE Obrót, spółka z Grupy PGE, zachęca klientów, żeby robić to poprzez specjalnie przygotowany elektroniczny formularz dostępny na stronie www.gkpge.pl/oswiadczenie-msp-i-jst .

Stawiamy na przyjazną obsługę. Biorąc pod uwagę zmiany prawne na rynku energii, naszym celem jest ułatwienie naszym klientom zrealizowanie formalności z tym związanych. Stąd nasze zaproszenie do korzystania z wygodnej oraz przejrzystej ścieżki elektronicznych formularzy. Ponadto, wydłużyliśmy czas pracy Biur Obsługi Klienta, żeby uprawnieni odbiorcy, którzy chcą złożyć oświadczenie, mogli sprawnie to zrobić. Przypominamy także, że gospodarstwa domowe, których dotyczy ten obowiązek nie muszą się spieszyć, ponieważ termin dla nich mija dopiero z końcem czerwca 2023 r.
– mówi Paweł Majewski, prezes zarządu PGE Obrót.

PGE Obrót informuje, że od 23.11.2022 r. do 30.11.2022 r. jej Biura Obsługi Klienta funkcjonują w wydłużonych godzinach, od 8:00 do 19:00. Jednocześnie zaznacza, że w godzinach od 16:00 do 19:00 przyjmowane są tylko oświadczenia w zakresie tarczy solidarnościowej.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.gkpge.pl. Dokument należy złożyć do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

W związku z działaniami rządu zapewniającymi ochronę przed rosnącymi cenami energii do PGE Obrót trafiają liczne zapytania klientów. Z tego względu wydłużył się czas oczekiwania na Infolinii PGE. Spółka ma świadomość wzmożonego ruchu, w związku z czym wzmocniła obsługę w tym kanale. Jednocześnie prosi klientów o cierpliwość i pozostanie na linii, zapewniając, że robi wszystko, aby udzielić klientom niezbędnych informacji.

Wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej gwarantuje, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r., w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie tzw. cena maksymalna za sprzedaż energii elektrycznej. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

PGE Obrót zachęcając do korzystania z elektronicznych formularzy na stronie www.gkpge.pl przypomina również, że oświadczenie odbiorcy uprawnionego do zastosowania mechanizmu ceny maksymalnej można jeszcze złożyć:

  • poprzez platformę ePUAP;
  • listownie, na adres PGE Obrót S.A.
  • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
  • osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna jest na stronie www.gkpge.pl w zakładce „Strefa Klienta”;

Wszystkie najważniejsze informacje, w tym również wzór oświadczenia oraz wykaz odbiorców uprawnionych, znajdują się na stronie internetowej www.gkpge.pl .

PGE Obrót

press box