Marka WICONA popiera ścieżkę dekarbonizacji PLGBC

Marka WICONA Polska, będąca częścią globalnej firmy aluminiowej Hydro, od stycznia 2022 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Od początku angażuje się w inicjatywy organizacji, rozpoczynając od poparcia ścieżki dekarbonizacji budownictwa opracowanej przez Stowarzyszenie.

Jest już dostępny raport „Zerowy ślad węglowy”, opracowany przez Stowarzyszenie PLGBC, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Jest to mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Publikacja wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany. Raport jest jednym z elementów projektu #BuildingLife, którego celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład.

Marka WICONA Polska należy do grona członków PLGBC, które popierają ścieżkę prowadzącą do neutralności klimatycznej, zawartej w Raporcie: Projekt  #BuildingLife, zainicjowany przez World Green Building Council, to plan ambitnych działań, które mają przyczynić się do radykalnej zmiany działań klimatycznych w środowisku budowlanym. Cele publikowane w raporcie są odzwierciedleniem misji, jaka przyświeca naszej działalności.

Połączone siły dają szersze spojrzenie na zrównoważony rozwój, a to oznacza budowanie czegoś, co może być podziwiane przez pokolenia, bez narażania na zniszczenie – mówi Hubert Wiśniewski, country menager WICONA Polska.

Niskoemisyjne aluminium – droga do osiągnięcia neutralności węglowej

Zrównoważona architektura cieszy się bezprecedensowym rozmachem zarówno w biznesie, jak i w polityce, a firmy budowlane i architektoniczne na całym świecie przestawiają się na model, w którym myślenie o niskiej emisji dwutlenku węgla włącza się w każdy aspekt procesu planowania i budowy – od wyboru materiałów budowlanych i zarządzania odpadami po wydajne ogrzewanie, chłodzenie i instalację wodno-kanalizacyjną. Potrzeba ponownego opracowania produktów i procesów stanowi jeszcze większe wyzwanie z uwagi na rosnącą presję ze strony regulacji — na poziomie europejskim i międzynarodowym, w związku z nowymi normami i ograniczeniami w zakresie neutralności emisyjnej; lecz również ze strony przepisów krajowych, które są coraz bardziej wymagające.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na bardziej zrównoważone produkty w projektach budowlanych, jako marka WICONA oferujemy okna, drzwi i fasady produkowane z Hydro CIRCAL® 75R – wysokiej jakości aluminium pochodzącego z recyklingu lub Hydro REDUXA – certyfikowanego aluminium niskoemisyjnego – dodaje Hubert Wiśniewski.

Wraz z serią produktów Hydro CIRCAL 75R WICONA  oferuje najbardziej przyjazne dla środowiska produkty aluminiowe w budownictwie. Hydro CIRCAL 75R to materiał certyfikowany przez DNV-GL, niezależną instytucję, która gwarantuje, że 75% materiału pochodzi z poużytkowego aluminium, czyli aluminium, które osiągnęło koniec swojego cyklu życia. Jest to jedno z największych osiągnięć ostatnich lat, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój na rynku budowlanym. Fakty mówią same za siebie: średnia europejska emisji CO2 na kg aluminium wynosi 8,6 kg CO 2.

Na całym świecie średnia ta, to aż 18 kg CO2  na kg aluminium. W przypadku Hydro CIRCAL 75R liczba ta spada do około 2,0 kg CO2  na każdy kg aluminium, co stanowi najniższą  emisję CO2 na rynku. Od 2018 roku na całym świecie zrealizowano ponad 300 projektów z użyciem Hydro CIRCAL, które pozwoliły zaoszczędzić ponad 28 kiloton CO2 –co odpowiada rocznej emisji dwunastu tysięcy samochodów. Z jednej strony to kropla w morzu w stosunku do skali kryzysu klimatycznego. Z drugiej to dowód na to, że dzięki zrównoważonym rozwiązaniom osiągnięcie neutralności węglowej jest możliwe.

Marka WICONA, podobnie jak inne marki grupy Hydro, opracowuje swoje produkty z myślą o cyklu życia w obiegu zamkniętym zgodne z zasadami filozofii Cradle-to-Cradle. Oznacza to, że produkty są wykonane z elementów, które są łatwe w demontażu celem stworzenia nowych produktów (proces zwany „upcyklingiem”) zarówno w cyklach biologicznych, jak i technicznych. Działa w kierunku stworzenia okien, drzwi i fasad w 100% nadających się do ponownego przetworzenia. Materiały i produkty obiegu zamkniętego mają certyfikaty EPD oraz spełniają międzynarodowe normy i regulacje, takie jak BREEAM, LEED, DNGB i inne podobne certyfikaty budowlane. Nasze produkty spełniają najwyższe normy, ale jeszcze ważniejsze w naszej działalności jest odpowiedzialność zintegrowana z naszym ogólnym celem, wartościami, strategią biznesową i procesami. Każda forma promowania pozytywnych zmian, prowadzi nas do tworzenia lepszego świata, dlatego jesteśmy pewni, że nasza integracja w projekcie #BuildingLife pozwoli te procesy przyspieszyć – podsumowuje Hubert Wiśniewski.

WICONA
TheImagine