Cerrad sponsorem aktywnego podwórka szkolnego w Jagodnem

W ramach programu grantowego Grupy CERRAD, Pomagajmy razem, zrewitalizowaliśmy podwórko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jagodnem. Stworzona przestrzeń będzie jednym z niewielu miejsc w Jagodnem, gdzie dzieci i młodzież będą mogły aktywnie spędzać wolny czas.

Rewitalizacja podwórka szkolnego polegała na stworzeniu nowoczesnej strefy spotkań, interakcji, rekreacji i nauki na niezagospodarowanym dotychczas placu pomiędzy budynkami szkoły i przedszkola w  Jagodnem. W ramach projektu utwardzono część terenu, położono na nim płytki tarasowe 2.0 oraz zamontowano na ich powierzchni gry podwórkowe z premarków termoplastycznych, specjalnego tworzywa, które charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością.

– Projekt jest niezwykle ważny dla społeczności uczniowskiej i wszystkich korzystających z przestrzeni szkolnej. Dzięki niemu dzieci z całej miejscowości będą mogły rozwijać swoją sprawność fizyczną i intelektualną. Dzięki Cerrad z nowego placu zabaw skorzysta ponad 100 dzieci – mówi Joanna Serafin Sieczka, Dyrektor Szkoły, która dodaje, że kolorowa przestrzeń z nowoczesnymi grami podwórkowymi już tętni życiem i staje się najlepszym miejscem do tworzenia wspólnych wspomnień i wspierania rozwoju dziecka już od najmłodszych lat.

– Kolorowe miejsce do zabawy powstało dzięki inicjatywnie naszych pracowników. To dzięki nim wiemy, jakie są potrzeby i gdzie możemy dołożyć swoją cegiełkę, by wspierać lokalną społeczność – mówi Halina Bąk, Pełnomocnik Zarządu ds. CSR. – To kolejny zakończony projekt w ramach programu grantowego, dzięki któremu stworzyliśmy dzieciom warunki do tego, aby mogły rozwijać swoją wyobraźnię i jednocześnie chętnie spędzały czas poza budynkiem szkoły i przedszkola – dodaje Halina Bąk.

Inicjatorami projektu byli: Artur Sieczka, Ewa Gierek-Kwiecień, Konrad Kwiecień, Paweł Gazdowski oraz Paweł Żeber z Grupy Cerrad. – Cieszymy się, że nasza firma daje nam możliwość, aby pomagać. Program grantowy jest tego doskonałym przykładem – mówi Artur Sieczka, główny inicjator działań w Jagodnem i wskazuje na wartość dodaną projektu, którą było użycie płytek tarasowych 2.0 Grupy Cerrad, którymi wyłożono plac. – Charakteryzuje je odporność na duże obciążenia, niska nasiąkliwość oraz wysoka klasa antypoślizgowości. Dzięki temu doskonale sprawdzą się w tym miejscu i będą służyć latami najmłodszym mieszkańcom – dodaje Sieczka.

Grupa CERRAD
press box