Brain Embassy mazowiecką siedzibą centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej

Coworking zapewni przestrzeń biurową dla start-upów wspieranych w ramach projektu.

Podczas konferencji „10 lat Polski w European Space Agency” w Ministerstwie Rozwoju i Technologii została podpisana umowa na utworzenie inkubatora ESA BIC w Polsce. Dzięki niemu młode firmy otrzymają wsparcie w zakresie zarządzania, hostingu i innowacyjności, co podniesie ich szanse na sukces w pierwszej fazie rozwoju.

Inkubacja start-upów w Polsce jest realizowana w dwóch miastach, w Warszawie oraz w Rzeszowie. W pierwszej turze wybrano 4 start-upy w województwie mazowieckim oraz 2 w podkarpackim. Pierwotnym planem na pierwszy rok funkcjonowania ESA BIC Poland była selekcja 7 start-upów, jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem, jeszcze w tym roku zostaną wybrane dodatkowe start-upy. Termin nadsyłania zgłoszeń to 6 październik 2023 roku. Projekt ESA BIC Poland realizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji we wspomnianych miastach.

Głównym celem ESA BIC Poland jest wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystanie technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki, w ramach programu inkubacji.

Start-upy sektora kosmicznego w Brain Embassy

Brain Embassy, jako marka coworkingowa, na ten moment zapewni przestrzeń 4 start-upom. „Jest to wiekopomna chwila dla naszej marki. ESA BIC to idealna ścieżka rozwoju dla start-upów, które możemy wesprzeć, zapewniając przedsiębiorstwom sprzyjające warunki do pracy. Nad projektem inkubacji po polskiej stronie pracuje kilkadziesiąt podmiotów, co również bardzo nas cieszy – jest to idealny przykład co-creatingu, czyli idei, którą promujemy w naszych coworkingach” – opowiada Monika Kaczmarczyk, Dyrektor Operacyjna w Brain Embassy.

Absiskey Polska organizuje w przestrzeniach Brain Embassy comiesięczne spotkania pod nazwą SpaceHub, podczas których firmy z sektora kosmicznego prezentują szerszej publiczności swoje projekty. SpaceHub będzie także wydarzeniem przeznaczonym dla start-upów ESA BIC. Absiskey Polska będzie również wspierać technicznie tworzące się start-upy.

„W naszych zadaniach podejmujemy kwestie dotyczące możliwości wykorzystania danych satelitarnych w ramach programu Copernicus, dostarczenia wiedzy, gdzie szukać niezbędnych informacji, oraz tego, w jaki sposób przetwarzać dane satelitarne. Cieszę się również, że Brain Embassy uczestniczy w procesie inkubacji start-upów, umożliwiając im korzystanie z nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej” – dodaje Paweł Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Absiskey Polska.

Wsparcie start-upów branży technologii kosmicznych

„Ruszyło w Polsce ESA BIC Poland, którego celem jest wsparcie 35 startupów wykorzystujących technologie kosmiczne w okresie 5 lat. Wsparcie jakie otrzymuje startup to: finansowanie bezzwrotne – 50 tys. Euro, wsparcie biznesowe, prawne i technologiczne – łącznie 140 godzin oraz dostęp do szerokiego grona partnerów krajowych i zagranicznych (sieć inkubatorów ESA BIC liczy już 29 lokalizacji w Europie). W Polsce projekt realizowany jest w dwóch miastach: Warszawie i Rzeszowie. W Warszawie inkubowanych będzie 5 startupów rocznie, ulokowane zostaną w przestrzeniach Brain Emabssy. Za realizację całego projektu odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a za proces inkubacji w Warszawie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej” – tłumaczy Michał Chwieduk, Head of ESA BIC Poland.

Utworzenie ESA BIC Poland jest kluczowym wydarzeniem dla rozwoju sektora w Polsce. Branża kosmiczna jest innowacyjnym obszarem działalności o coraz większym znaczeniu dla krajowej oraz międzynarodowej gospodarki. Mocne strony polskiego sektora to dynamizm, elastyczność i innowacyjność. Cele dla rozwoju technologii kosmicznych w Polsce wyznacza Polska Strategia Kosmiczna, przyjęta w 2017 r., a także Krajowy Program Kosmiczny.

„Realizowany przez Fundację przedsiębiorczości Technologicznej proces inkubacji pozwala młodym firmom zweryfikować założenia biznesowe, jak również ustalić optymalny sposób rozwoju produktu czy osadzić się w ekosystemie innowacji stworzonym w ramach ESA BIC. Jednocześnie, dzięki zaangażowaniu partnerów technologicznych i merytorycznych ESA BIC Poland, każdy z inkubowanych projektów otrzymuje w uzgodnionym zakresie wsparcie eksperckie, oraz dostęp do infrastruktury B+R czy wiedzy branżowej” – dodaje Magdalena Jabłońska, Prezes Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej.

https://brainembassy.pl/

Tekst powstał na podstawie:
Materiały: ESA BIC Poland: https://esabic.pl/
Krajowy Program Kosmiczny na lata 2021 – 2026; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Polski sektor kosmiczny 2020. Analiza stanu obecnego, trendów i technologii w ujęciu krajowym i na tle międzynarodowym.