Brain Embassy mazowiecką siedzibą centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej

Brain Embassy mazowiecką siedzibą centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej

23 czerwca 2023 Wyłączono przez adminVIVO

Coworking zapewni przestrzeń biurową dla start-upów wspieranych w ramach projektu.

Podczas konferencji „10 lat Polski w European Space Agency” w Ministerstwie Rozwoju i Technologii została podpisana umowa na utworzenie inkubatora ESA BIC w Polsce. Dzięki niemu młode firmy otrzymają wsparcie w zakresie zarządzania, hostingu i innowacyjności, co podniesie ich szanse na sukces w pierwszej fazie rozwoju.

Inkubacja start-upów w Polsce jest realizowana w dwóch miastach, w Warszawie oraz w Rzeszowie. W pierwszej turze wybrano 4 start-upy w województwie mazowieckim oraz 2 w podkarpackim. Pierwotnym planem na pierwszy rok funkcjonowania ESA BIC Poland była selekcja 7 start-upów, jednakże ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem, jeszcze w tym roku zostaną wybrane dodatkowe start-upy. Termin nadsyłania zgłoszeń to 6 październik 2023 roku. Projekt ESA BIC Poland realizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji we wspomnianych miastach.

Głównym celem ESA BIC Poland jest wsparcie idei przedsiębiorczości oraz wykorzystanie technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki, w ramach programu inkubacji.

Start-upy sektora kosmicznego w Brain Embassy

Brain Embassy, jako marka coworkingowa, na ten moment zapewni przestrzeń 4 start-upom. „Jest to wiekopomna chwila dla naszej marki. ESA BIC to idealna ścieżka rozwoju dla start-upów, które możemy wesprzeć, zapewniając przedsiębiorstwom sprzyjające warunki do pracy. Nad projektem inkubacji po polskiej stronie pracuje kilkadziesiąt podmiotów, co również bardzo nas cieszy – jest to idealny przykład co-creatingu, czyli idei, którą promujemy w naszych coworkingach” – opowiada Monika Kaczmarczyk, Dyrektor Operacyjna w Brain Embassy.

Absiskey Polska organizuje w przestrzeniach Brain Embassy comiesięczne spotkania pod nazwą SpaceHub, podczas których firmy z sektora kosmicznego prezentują szerszej publiczności swoje projekty. SpaceHub będzie także wydarzeniem przeznaczonym dla start-upów ESA BIC. Absiskey Polska będzie również wspierać technicznie tworzące się start-upy.

„W naszych zadaniach podejmujemy kwestie dotyczące możliwości wykorzystania danych satelitarnych w ramach programu Copernicus, dostarczenia wiedzy, gdzie szukać niezbędnych informacji, oraz tego, w jaki sposób przetwarzać dane satelitarne. Cieszę się również, że Brain Embassy uczestniczy w procesie inkubacji start-upów, umożliwiając im korzystanie z nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni coworkingowej” – dodaje Paweł Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Absiskey Polska.

Wsparcie start-upów branży technologii kosmicznych

„Ruszyło w Polsce ESA BIC Poland, którego celem jest wsparcie 35 startupów wykorzystujących technologie kosmiczne w okresie 5 lat. Wsparcie jakie otrzymuje startup to: finansowanie bezzwrotne – 50 tys. Euro, wsparcie biznesowe, prawne i technologiczne – łącznie 140 godzin oraz dostęp do szerokiego grona partnerów krajowych i zagranicznych (sieć inkubatorów ESA BIC liczy już 29 lokalizacji w Europie). W Polsce projekt realizowany jest w dwóch miastach: Warszawie i Rzeszowie. W Warszawie inkubowanych będzie 5 startupów rocznie, ulokowane zostaną w przestrzeniach Brain Emabssy. Za realizację całego projektu odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a za proces inkubacji w Warszawie Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej” – tłumaczy Michał Chwieduk, Head of ESA BIC Poland.

Utworzenie ESA BIC Poland jest kluczowym wydarzeniem dla rozwoju sektora w Polsce. Branża kosmiczna jest innowacyjnym obszarem działalności o coraz większym znaczeniu dla krajowej oraz międzynarodowej gospodarki. Mocne strony polskiego sektora to dynamizm, elastyczność i innowacyjność. Cele dla rozwoju technologii kosmicznych w Polsce wyznacza Polska Strategia Kosmiczna, przyjęta w 2017 r., a także Krajowy Program Kosmiczny.

„Realizowany przez Fundację przedsiębiorczości Technologicznej proces inkubacji pozwala młodym firmom zweryfikować założenia biznesowe, jak również ustalić optymalny sposób rozwoju produktu czy osadzić się w ekosystemie innowacji stworzonym w ramach ESA BIC. Jednocześnie, dzięki zaangażowaniu partnerów technologicznych i merytorycznych ESA BIC Poland, każdy z inkubowanych projektów otrzymuje w uzgodnionym zakresie wsparcie eksperckie, oraz dostęp do infrastruktury B+R czy wiedzy branżowej” – dodaje Magdalena Jabłońska, Prezes Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej.

https://brainembassy.pl/

Tekst powstał na podstawie:
Materiały: ESA BIC Poland: https://esabic.pl/
Krajowy Program Kosmiczny na lata 2021 – 2026; Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Polski sektor kosmiczny 2020. Analiza stanu obecnego, trendów i technologii w ujęciu krajowym i na tle międzynarodowym.