Aliplast Chęć na Pięć – biegniemy dla Ukrainy /Fundacja Grupy Aliplast

Fundacja Grupy Aliplast powstała 29. marca br.  opierając swoje cele statutowe na realizacji działań z zakresu dobroczynności i szeroko rozumianej edukacji na rzecz społeczności lokalnych, przy zaangażowaniu Pracowników firmy. Grupa Aliplast to prawie 1000 osobowy Zespół – ogromny potencjał drzemiący w ludziach, którzy mogą i chcą zrobić coś dobrego dla innych. Jednym z pierwszych działań jest bieg charytatywny Aliplast Chęć na Pięć – biegniemy dla Ukrainy.

Aliplast Chęć na Pięć – biegniemy dla Ukrainy  – tegoroczne zawody będą imprezą wyjątkową. Z inicjatywy i dzięki wsparciu Fundacji Grupy Aliplast bieg będzie wydarzeniem charytatywnym, a cały dochód z opłaty startowej zostanie przekazany na rzecz realizacji programu wspierania kobiet-uchodźczyń z Ukrainy.  W ramach pozyskanych środków zostanie  zorganizowana Grupa Wsparcia dla Kobiet – uchodźczyń, której celem będzie wsparcie psychologiczne oraz motywowanie do dalszego działania oraz Program Rozwoju Kompetencji skierowany do ukraińskich nauczycielek – uchodźczyń zatrudnionych w lubelskich szkołach.

Cel charytatywny jest realizowany w porozumieniu i we współpracy z Lubelskim Stowarzyszaniem Homo Faber oraz Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie.

Oprócz biegu głównego w ramach wydarzenia odbędą się: biegi dziecięce i młodzieżowe Przez Metry Po Kilometry, zawody Nordic Walking na dystansie 5 km,  zawody rolkowe na dystansie 5 km.

To jedna z pierwszych inicjatyw Fundacji Grupy Aliplast, w planach są kolejne – śmiałe projekty.

Aliplast
press box