Zrównoważone budownictwo – co właściwie oznacza?

Zrównoważone budownictwo, zwane też ekologicznym, to zbiór kompleksowych działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu budynków na środowisko. Głównymi aspektami są użyta technologia i materiały, które muszą nadawać się do recyklingu. Odnosi się do całego cyklu życia budynku: od projektu poprzez budowę, eksploatację – aż do końcowej rozbiórki. Aluprof od lat rozwija portfolio produktów przeznaczonych do budownictwa zrównoważonego.

Historia

Konsekwencje, jakie dla naszej planety ma szybki rozwój przemysłu, wskazano już w latach 70’ ubiegłego wieku. Ówczesny kryzys paliwowy pokazał, że zmiany w modelu zarządzania zasobami i energią są niezbędne, by zachować postęp technologiczny i dobro środowiska w równowadze. Termin „zrównoważony rozwój” został użyty jednak dopiero kilkanaście lat później – pod koniec lat 80’ w raporcie ONZ na temat konieczności rozwoju, który nie będzie wpływał na warunki życia kolejnych pokoleń.

Jednak dopiero protokół z Kioto ostatecznie powiązał rozwój gospodarczy z celami zrównoważonego rozwoju. Negocjujący dokument zobowiązali się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wspierania rozwoju ekologii i alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. To również w tym traktacie znalazły się ścisłe zalecenia dla branży budowlanej – odpowiedzialnej za dużą część zanieczyszczeń. Przykładowo – budynki w Unii Europejskiej generują łącznie 40% zużycia energii i odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych (Komisja Europejska – VII 2021).

Idea

Potrzeba godzenia postępu technologicznego w taki sposób, by kolejne pokolenia mogły realizować swoje własne cele to podstawa idei zrównoważonego rozwoju. Tradycyjny model budowy stawiał na piedestale trzy główne elementy: użyteczność, trwałość i wygodę. W przypadku zrównoważonego podejścia podnoszony jest również aspekt ekologiczny.

Głównymi celami odpowiedzialnego, zrównoważonego budownictwa są ochrona zdrowia i samopoczucia użytkowników – mieszkańców, efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych oraz ograniczenie degradacji środowiska – ilości odpadów i zanieczyszczeń. Istotnym punktem w realizacji tych założeń jest przenikanie się różnych dziedzin nauki, w tym społecznych i przyrodniczych, w celu kształtowania wygodnej i bezpiecznej przyszłości kolejnych pokoleń oraz dbałości o przyszłość planety.

Budynek zrównoważony

Według WHO 90% życia spędzamy w budynkach. „Zielone” konstrukcje są mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego, tańsze w eksploatacji, bardziej komfortowe dla użytkowników, a ich wytrzymałość pozwala na długie lata bezawaryjnego użytkowania. Dlatego tak ważne jest, by już na etapie projektowania pochylić się nad tematem odpowiedzialności środowiskowej. To w projekcie zawarta jest cała koncepcja budynku, która ma wpływ na jego ekologiczny aspekt. Dobrze przemyślany projekt ma kluczowy wpływ na koszt prac budowlanych oraz późniejszej eksploatacji budynku. Architekt powinien ograniczyć do minimum negatywny wpływ inwestycji na środowisko naturalne – od wykonania budynku, aż do jego rozbiórki i utylizacji powstałych odpadów.

Zrównoważona konstrukcja powinna więc jak najefektywniej wykorzystywać energię i zasoby naturalne oraz zapewnić komfortowe i zdrowe użytkowanie dla mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu otoczenia i lokalizacji budynku. Projekt powinien być również przystosowany do możliwości późniejszej modernizacji lub zmiany przeznaczenia.  

Zrównoważone rozwiązania

Aktualna agenda Światowej Rady Zielonego Budownictwa (WGBC) zakłada całkowitą dekarbonizację sektora budowlanego do 2050 roku. Eksperci z całego świata zgodnie przyznają, że wybudowanie nieruchomości o zerowym zapotrzebowaniu na energię i – co za tym idzie – braku emisji CO2 jest zwykle niewykonalne. Dlatego realizacje pasywne lub energooszczędne i czerpiące energię ze źródeł odnawialnych podczas każdego etapu budowy, są optymalnym środkiem do osiągnięcia celów. Tego typu działania, prowadzone w skali globalnej, pozwolą wpłynąć na środowisko naturalne, ale już w pozytywny sposób.

By osiągnąć te cele i właściwości, deweloperzy muszą korzystać z materiałów jak najbardziej przyjaznych dla środowiska – naturalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Wykorzystanie systemów aluminiowych w projekcie pozwala tworzyć nowoczesną, trwałą i zarazem klimatyczną architekturę. Wszystko dzięki niemal nieograniczonym możliwościom konstrukcyjnym tego materiału.

W ramach realizacji swojej wizji i wartości Aluprof bierze czynny udział w transformacji architektury miast i tworzenie rozwiązań przyjaznych środowisku. Firma realizuje to poprzez dostarczanie innowacyjnych, ekologicznych i niezawodnych rozwiązań dla budownictwa w obszarze stolarki aluminiowej. Systemy jednego z europejskich liderów branży, oprócz walorów estetycznych, zapewniają najlepsze właściwości termoizolacji, energooszczędności, odporności na wodę, wiatr oraz hałas.

– Nowoczesne budownictwo to nie tylko coraz wyższe standardy w zakresie rentowności inwestycji i jej wpływu na środowisko.  To także ciekawe formy i śmiałe pomysły, które często wymagają opracowania indywidualnych rozwiązań. Dzięki ścisłej współpracy z projektantami i wykonawcami możemy stworzyć i dostarczyć rozwiązania szyte na miarę, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań technicznych powstającego obiektu – podsumowuje Zbigniew Poraj, dyrektor sprzedaży obiektowej Aluprof.

W ofercie Aluprof dostępnych jest wiele rozwiązań energooszczędnych, które z powodzeniem spełniają nawet warunki budownictwa pasywnego, zarówno dla budynków jednorodzinnych i komercyjnych. Warto wspomnieć systemy MB-104 Passive i MB-86 w wariantach ST, SI i AERO o najwyższej izolacyjności termicznej, co potwierdzają certyfikaty Passive House Institute Darmstadt. Aluminiowa stolarka energooszczędna jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania nowoczesnego budownictwa.


Certyfikacja

W światowym budownictwie coraz popularniejszy jest trend certyfikacji budynków w zakresie ich wpływu na środowisko. Certyfikaty wielokryterialne dla „zielonych” obiektów to dobrowolne w stosowaniu szablony rozwiązań do zastosowania w projekcie, według których różne budynki jednego typu oceniane są przez niezależną jednostkę. Dotyczą one aspektów środowiskowych, wykorzystania surowców wtórnych, a także tego, jak cały proces budowy oddziałuje na lokalną infrastrukturę i życie społeczeństwa. Certyfikaty podnoszą rangę inwestycji i potwierdzają właściwości budynku.

W Europie bardziej rozpoznawalny stał się system BREEAM. Na terenie Stanów Zjednoczonych zasady oceny budynków pod kątem środowiskowym rozwijano w oparciu o certyfikację LEED.  W Polsce popularne są obydwa systemy oceny budynków, jak również funkcjonują inne standardy oceny: DGNB, HQE, WELL Building Standard®, a ich dobór zależy od inwestora.

– Prowadzona przez PLGBC baza budynków ekologicznych w Polsce stale rośnie. Niedawno przekroczyliśmy liczbę tysiąca „oficjalnie” zielonych budynków w kraju. Certyfikacja od lat wyznacza kierunek rozwoju całej branży budowlanej, również firmy Aluprof. Naszym celem jest odpowiednie projektowanie i certyfikowanie rozwiązań Aluprof, które znajdują zastosowanie w nowoczesnej, ekologicznej architekturze – mówi Aleksandra Baksik, brand & sustainable development manager w Aluprof.

Lider i innowator branży

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza nowoczesne systemy aluminiowe i innowacyjne rozwiązania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.eu .

Aluprof
press box