Zmiany w Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD)

Z dniem 31 stycznia stałą współpracę ze Związkiem Polskie Okna i Drzwi  zakończył Zdzisław Maliszewski, który do tej pory pełnił funkcję doradcy technicznego. Obowiązki pana Maliszewskiego przejął pan Augustyn Zioło.

Po przekształceniu Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej w Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI, nastąpiła  ogromna dynamika przemian organizacji, która była efektem dostosowania się Związku do warunków rynkowych, rozwoju technologicznego, a przede wszystkim potrzeb firm członkowskich. POiD to dzisiaj sprawnie i efektywnie działające zaplecze organizacyjne, które posiada moc sprawczą zarówno w kwestii związanych z ustawodawstwem, jak również poprawy warunków działalności przedsiębiorstw związanych z branżą.

Obecny wizerunek Związku to zasługa wielu firm i organizacji, ale również osób, które z pełnym zaangażowaniem realizowały cele statutowe wnosząc wizję w budowę organizacji, dzieląc się  swoją wiedzą i doświadczeniem. Do grona takich osób należy Zdzisław Maliszewski, który w ciągu długoletniej współpracy był pomysłodawcą, autorem i koordynatorem wielu projektów, m.in. aprobat technicznych i badań walidacyjnych dla okien i drzwi o różnych konstrukcjach, podręczników Zakładowej Kontroli Produkcji dla różnych rodzajów stolarki, izby pomiarowej w siedzibie POiD czy opracowania podstawy programowej do nauczania zawodu montera w szkołach branżowych. Nie sposób wymienić ilości przeprowadzonych przez pana Maliszewskiego szkoleń, prelekcji, audytów i ekspertyz przeprowadzonych wśród producentów stolarki w Polsce oraz organizacji w których reprezentował POiD w charakterze eksperta branżowego.

Mówiąc w imieniu zarządu POiD i jego członków, wyrażam ogromne uznanie i podziękowanie za zawodowy profesjonalizm, merytoryczną wiedzę, zaangażowanie i wsparcie jakiego doświadczaliśmy przez te wszystkie lata. Osobiście dziękuję za koleżeńskość i pokazanie  wzorów godnych naśladowania w życiu zawodowym i osobistym.  Wkład pana Maliszewskiego w budowanie wizerunku Związku, jako rzetelnej organizacji branżowej jest nie do przecenienia. Dziękując za wszystko, mam przeczucie że jeszcze niejednokrotnie pan Maliszewski będzie obecny w projektach POiD 
– mówi Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku POiD.

Dotychczasowe funkcje eksperckie w zakresie: doradztwa technicznego, normalizacyjnego i szkoleniowego przejął Augustyn Zioło, kontakt: tel.: 509 334 799, e:mail: a.ziolo@poid.eu

POiD
TheImagine