Złoty medal od EcoVadis dla Grupy Corialis

Grupa Corialis, do której należą Spółki Aliplast oraz Aliplast Extrusion, już po raz drugi została nagrodzona złotym medalem przez czołową światową platformę ratingową EcoVadis, zajmującą się oceną działań i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zaangażowania ekologicznego.

Złoty medal od EcoVadis Grupa Corialis  otrzymała w wyniku oceny w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.
    • środowisko – odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna
    • praca i prawa człowieka – szkolenia, dyskryminacja, nękanie, różnorodność, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny
    • etyka – korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami
    • zrównoważone zamówienia – nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawcy
Certyfikaty takie jak EcoVadis staną się w przyszłości istotnym elementem procesu doboru
kontrahentów – autentyczne i poparte faktami postępowanie w idei zrównoważonego rozwoju ma szansę zaistnieć jako istotny element przewagi konkurencyjnej na rynku.

EcoVadis jest niezależną firmą ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Została założona w 2007 roku i ocenia wyniki firm w kategoriach Środowisko, Praca i Prawa Człowieka, Zrównoważone Zamówienia oraz Etyka. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, takich jak Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact oraz ISO 26000.
Ponowne przyznanie Złotego Medalu przez EcoVadis potwierdza, że Grupa Corialis jest na właściwej drodze w realizacji swojego planu dotyczącego zrównoważonego rozwoju.

Grupa Corialis* Core Innovative Aluminium Integrated Solutions to międzynarodowa grupa skupiająca firmy: Aliplast Aluminium Systems w Belgii, Profils Systèmes we Francji, Smart System w Wielkiej Brytanii, Aliplast Aluminium Systems i Aliplast Extrusion w Polsce, JMD Systems, Lingote Aluminios w Portugalii i Centroalum w Hiszpanii.  Corialis  jest liderem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości systemów aluminiowych.

Aliplast
press box