Zielony Yawal – Wspólnie ku zrównoważonemu rozwojowi

Konferencja „Zielony Yawal” zapoczątkowała nową erę dla Grupy Yawal. Podczas tego wydarzenia, firma nie tylko oficjalnie zadeklarowała swoje zaangażowanie w ramach United Nations Global Compact, ale również zaprezentowała innowacyjne pomysły i rozwiązania zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ta inicjatywa, podkreślająca znaczenie ekologicznych praktyk, stanowiła jednocześnie celebrowanie członkostwa firmy w prestiżowej globalnej sieci.

Wydarzenie skupiało się na ekologicznych inicjatywach i miało za zadanie podkreślenie nie tylko poprawy procesów wewnętrznych, ale również zaangażowanie w ochronę środowiska. Ta wspólna inicjatywa umożliwiła wymianę doświadczeń oraz prezentację nowatorskich rozwiązań proponowanych przez zespół Yawal.

Prezes Yawal S.A., Karolina Mzyk – Callias, podczas wydarzenia zaznaczyła, że jest to okazja do refleksji nad przyszłością Grupy Yawal. Kluczowym tematem dyskusji była wizja Zielonego Yawalu w 2050 roku, kreującego wartość dla pracowników, klientów, środowiska i właścicieli. Podkreśliła również znaczenie ekoinnowacji, jako integralnej części strategii firmy.

Spotkanie było krokiem ku osiągnięciu celów ekologicznych. Wyjątkowymi gośćmi spotkania były Pani Katarzyna Zawodna-Bijoch, Prezes Skanska CEE, oraz Monika Rajska-Wolińska, Prezes Colliers CEE, które podzieliły się swoimi doświadczeniami w wdrażaniu zasad ESG w swoich globalnych firmach działających w Polsce.

Redaktor Naczelna Architektury i Biznes, Małgorzata Tomczak, moderowała panel dyskusyjny, który omawiał najlepsze praktyki w wdrażaniu ESG i perspektywę menadżerską na tej drodze.

Spotkanie umożliwiło prezentację innowacyjnych rozwiązań, takich jak praktyczne pomysły na oszczędność wody oraz nowatorskie rozwiązania w gospodarowaniu odpadami, które prezentował zespół Yawal. Te prezentacje pokazały, że małe kroki mogą prowadzić do dużych zmian, a kreatywność i zaangażowanie pracowników są kluczowe dla osiągnięcia celów ekologicznych.

Wizją Grupy Yawal jest tworzenie wartości dla pracowników, klientów i środowiska. Rozwiązania neutralne dla środowiska mają dodawać wartość dla Grupy. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią wartości firmy, a innowacyjność i zaangażowanie pracowników są kluczowe dla tej podróży.

Działania Grupy Yawal dowodzą, że firmy mogą odgrywać ważną rolę w dążeniu do ekologicznej przyszłości. Poprzez inwestycje w efektywność energetyczną, zaangażowanie pracowników oraz projektowanie i oferowanie produktów o ograniczonym śladzie CO2, Grupa Yawal dąży do osiągnięcia neutralności węglowej.

Prezes Yawal S.A. podczas konferencji zachęcała do współpracy, podkreślając, że każdy z nas może mieć wpływ na zrównoważony rozwój, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wyraziła przekonanie, że razem możemy osiągnąć pozytywne zmiany, które przyczynią się do budowy lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Wydarzenie w Dąbrowie Górniczej było jednym z kroków na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi, ale to dopiero początek tej podróży.

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój to nie tylko moda, to konieczność. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności węglowej poprzez inwestycje w efektywność energetyczną, zaangażowanie pracowników oraz projektowanie i oferowanie produktów z ograniczonym śladem CO2.

Razem możemy dokonać pozytywnych zmian, które przyczynią się do budowy lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Dołącz do nas w naszej podróży ku zrównoważonemu rozwojowi!

Yawal
press box