W trosce o zrównoważony rozwój

Zaangażowanie w ochronę środowiska jest naturalną częścią działalności Ponzio Polska. Tworząc przyjazne dla środowiska trwałe i energooszczędne rozwiązania, firma wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju. Potwierdzeniem działań w tym zakresie było przeprowadzenie procesu certyfikacji, który udokumentował ekologiczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. W jego wyniku firma Ponzio Polska otrzymała certyfikat Cradle to Cradle Certified®Bronze wystawiony przez  Instytut Innowacji Produktów Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) dla następujących systemów aluminiowych: okienno-drzwiowych PE78N i PE96, systemu przesuwnego SL1600TT oraz  fasadowego PF152.

Proces certyfikacji, który przeprowadziła  niemiecka firma EPEA GmbH- Part of Drees&Sommer, objął kompleksowo wiele dziedzin działalności firmy: zarówno procesy produkcji, sposoby zarządzania organizacją, jak również poddał analizie projektowane konkretne systemy oraz naszych dostawców.

Certyfikat Cradle to Cradle Certified® – to prestiżowy znak towarowy, który oznacza, że dane materiały i produkty zostały wyprodukowane w sposób odpowiedzialny za zrównoważony rozwój i wywierają pozytywny wpływ zarówno na ludzi, jaki i środowisko.

Uzyskany certyfikat dla określonych produktów potwierdza jednocześnie przestrzeganie najwyższych standardów, którymi firma kieruje się w następujących obszarach:

– bezpieczeństwo dla zdrowia (oznacza pozytywną ocenę dla materiałów w kryteriach dotyczących środowiska i zdrowia ludzkiego)
– dążenie do ponownego wykorzystania możliwie wielu materiałów
– wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
– odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie wodą
– dbałość o pracowników i odpowiedzialność społeczna w całym łańcuchu wartości.

Ponzio
press box