Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej wejdzie do oferty szkolnictwa

W ekspresowym tempie trwają prace nad wdrożeniem do techników specjalizacji „technik montażu i automatyki stolarki budowlanej” w szkołach branżowych II stopnia. Jest to kontynuacja istniejącego już od 2018 roku zawodu „montera stolarki budowlanej”, w którym kształcenie prowadzone jest w branżowej szkole I stopnia. Prace rozpoczęły się na wniosek Związku POiD, który aktywnie uczestniczy w tworzeniu podstawy programowej. 

Prace nad projektem poszerzenia oferty szkolnictwa o specjalizacje „technik montażu i automatyki stolarki budowlanej”, rozpoczęły się po spotkaniu przedstawicieli POiD z wiceminister Marzeną Machałek, które odbyło się 28 września w Ministerstwie Edukacji i Nauki. MEiN wyraziło pełne zainteresowanie wdrożeniem nowej specjalizacji, czego następstwem jest uruchomienie procedury wdrożenia specjalizacji do techników o profilu budowlanym.

Do tej pory działania POiD w zakresie wprowadzenia zawodu montera stolarki, dotyczyło szkół branżowych. W czasie licznych szkoleń i kontaktów ze szkołami otrzymujemy wiele sygnałów, że atrakcyjność specjalizacji związanej z naszą branżą podniesie możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, a taką daje ukończenie technikum. Uczniowie  w technikach zdobędą wiedzę min. w zakresie organizowania i nadzorowania robót związanych z montażem i naprawą stolarki budowlanej, instalowania elementów automatyki sterowania czy sporządzania kosztorysów robót związanych z montażem i automatyką stolarki budowlanej – tłumaczy dyrektor POiD Paweł Wróblewski.

Projekt z jednej strony obejmuje przygotowanie podstawy programowej dla nowej specjalizacji z drugiej przygotowanie programu szkoleń dla nauczycieli zawodu i ich realizacja. Przygotowane i organizowane przez Związek POiD, wraz z firmami członkowskimi szkolenia, są ważnym elementem programu wsparcia dla szkół branżowych, które już prowadzą kształcenie w zawodzie „monter stolarki budowlanej”, lub też planują rozpoczęcie edukacji w tej profesji.
Cykl realizowany jest w ośrodkach szkoleniowych znajdujących się przy zakładach produkcyjnych firm zrzeszonych w POiD i obejmuje szeroko pojętą podstawę programową edukacji w zawodzie montera. W programie szkoleń poza zajęciami teoretycznymi i praktycznymi montażu wyrobów, znajdują się również zagadnienia dotyczące wymagań normatywnych czy regulacji prawnych, obowiązujących branżę stolarki budowlanej – mówi Augustyn Zioło doradca POiD ds. szkoleń.

Po złożeniu wniosku przez POiD, oraz po jego pozytywnym rozpatrzeniu Ministerstwo Edukacji i Nauki, zleciło Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie realizację zadania polegającego na opracowaniu projektów podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Opracowany projekt podstawy, będzie uwzględniał strukturę podstawy programowej określonej w rozporządzeniu oraz załączony opis zawodów wraz z propozycjami celów kształcenia, zestawów oczekiwanych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji tych efektów. Ponadto do opracowanego projektu podstawy programowej zostanie dołączona tabela zgodności potwierdzająca uwzględnienie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia. Zadanie to realizowane jest w porozumieniu z Departamentem Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. W pracach bierze udział przedstawiciel POiD Augustyn Zioło, który został powołany do eksperckiego zespołu programowego kwalifikacji.

Rozpoczęliśmy intensywne prace, aby nowa specjalizacja związana z naszą branżą trafiła do oferty szkolnictwa jak najszybciej, czyli wraz z kolejnym rokiem szkolnym. To szansa na zwiększenie atrakcyjności promowanych zawodów, a jednocześnie odpowiedź na potrzeby młodszego pokolenia, która chce związać swoją przyszłość z branżą stolarki budowlanej. Celem jest również zapełnienie pustki, która wytworzyła się na rynku pracy, przechodzącym od kilku lat deficyt na wykwalifikowanych specjalistów. Dotyczy to zarówno firm wykonawczych jak i przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji. Liczymy na pełną współpracę w tym zakresie zarówno z MRPi T jak i z MEiN – podsumowuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający w Związku POiD.

poid.eu /  TheImagine