Szczyty wytrzymałości – nowa generacja kotew chemicznych Klimas Wkręt-met: Mount Everest i Makalu

Klimas Wkręt-met, lider technik zamocowań, informuje o nowych właściwościach kotew chemicznych. Dzięki temu profesjonaliści mają do dyspozycji kotwy wklejane o jeszcze większej wytrzymałości, większym zakresie zastosowania oraz wydłużonej żywotności.

Profesjonalne kotwy chemiczne marki Klimas Wkręt-met należą do produktów certyfikowanych Europejską Aprobatą Techniczną ETA (European Technical Approvals). Stworzone z myślą o zrównoważonym budownictwie, spełniają kryteria certyfikatu środowiskowego LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Kotwy chemiczne Mount Everest oraz Makalu zostały poddane badaniom pod kątem norm zawartych w aprobatach wytrzymałościowych. Dzięki temu producent znacznie rozszerzył możliwości zastosowania tej wersji montażu.

Kotwy chemiczne – rozwiązanie dla profesjonalistów


Kotwy chemiczne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo połączenia. Kotwa chemiczna składa się ze stalowego pręta oraz z kotwy iniekcyjnej, najczęściej dwuskładnikowej. W przypadku kotwienia chemicznego oczyszczony otwór montażowy jest częściowo wypełniany żywicą przed aplikacją pręta kotwiącego. Jej zdolność do łączenia się z nieregularnym kształtem wywierconego otworu oznacza, że bardzo skutecznie przenosi obciążenia na całej długości połączenia, wykorzystując siły wiązania. Do najważniejszych zalet kotew chemicznych należy możliwość zastosowania ich w różnego rodzaju podłożach, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym, a także do montażu w murach z cegły, pustakach, bloczkach silikatowych i gazobetonach. Wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych do betonu  istniejącej konstrukcji stosowane jest w czasie budowy nowych obiektów, ale często wykorzystuje się je przy przebudowie, wzmacnianiu i scalaniu konstrukcji.

Mount Everest – kotwa chemiczna mocna na pokolenia

Do najbardziej zaawansowanych formuł w portfolio kotew chemicznych należy kotwa Mount Everest. Dzięki swoim właściwościom znajduje zastosowanie w wymagających inwestycjach, od konstrukcji budynków i lądowych obiektów inżynieryjnych, aż po drogownictwo i mostownictwo, gdzie tą metodą wykonuje się zamocowania i zaczepy w statycznie i quasistatycznie obciążonych elementach konstrukcji na różnych podłożach.-Opracowana przez nasze laboratorium formuła kotwy chemicznej Mount Everest, ma na celu zapewnienie profesjonalnym wykonawcom maksymalnej wytrzymałości oraz trwałości łączeń – mówi Wiktor Paradny, global product manager w Klimas Wkręt-met. – Właściwości te nabierają szczególnego znaczenia w budownictwie inżynieryjnym, w którym wymaganą normą określającą trwałość oblicza się na 100 lat. Taką trwałość naszych kotew chemicznych Mount Everest potwierdziły wszystkie testy, przeprowadzone w ramach badań, zgodnych z obowiązującymi normami – dodaje.  
 
Makalu – uniwersalna kotwa chemiczna do ekstremalnych zastosowań

Montaż kotwy chemicznej przeprowadzany jest najczęściej w miejscach, gdzie klasyczne produkty okazują się nieskuteczne. Szczególnym produktem tej kategorii jest uniwersalna kotwa chemiczna Makalu, którą charakteryzuje szeroki zakres zastosowania. Badania potwierdziły możliwość ich zastosowania w warunkach wewnętrznych, a także na zewnątrz w pomieszczeniach wilgotnych, w środowiskach przemysłowych, morskich oraz w warunkach szczególnie agresywnych. Służą do zabezpieczania wielowarstwowych sklepień łukowych, łączeń ścian wielowarstwowych, mocowań i podczepień instalacji świetlnych, sprawdzają się w naprawach nadproży, gzymsów i wykuszy. Mogą być również wykorzystywane do mocowania elementów stalowych konstrukcji słupowych do podłoża, barier ochronnych, postumentów maszyn i urządzeń, szyn, prowadnic, ram stolarki okiennej, konstrukcji drewnianych, krat, zawiasów, łączników rur, ciągów kablowych.

-Kotwa chemiczna Makalu może być stosowana we wszystkich podłożach od pustaka ceramicznego, cegły, silikatów, po beton komórkowy. Pozwala na kotwienie wielu typów prętów gwintowanych lub zbrojeniowych, a dobór średnic prętów w różnych klasach wytrzymałości oraz dopasowanie głębokości zakotwienia, dodatkowo zwiększa zakres użytkowy tego systemu – wyjaśnia nasz rozmówca.  

Kotwy chemiczne przyjazne dla środowiska

Od niemal trzech dekad trwa dyskusja na temat certyfikacji w zakresie oceny wpływu obiektów budowlanych i infrastrukturalnych na środowisko. Kwestia ta jest szczególnie istotna w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, do którego szczególnie zobowiązana jest branża budowlana.

– Jako dostawca technik zamocowań dla budownictwa mamy na uwadze nasz wpływ na środowisko. Dlatego opracowujemy nasze produkty tak, by spełniały najwyższe standardy, jeśli chodzi o ich trwałość, ale jednocześnie spełniały wszystkie wymogi stawiane ekologicznemu budownictwu. W przypadku kotew chemicznych są to produkty bezpieczne zarówno dla środowiska jak i użytkowników – podkreśla Wiktor Paradny.

Kotwy chemiczne Klimas Wkręt-met mogą być stosowane w obiektach przeznaczonych do certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Jest to to holistyczny system certyfikacji zielonych budynków, który nie skupia się na jednym elemencie obiektu, takim jak energia, woda lub zdrowie, ale patrzy na całościowy obraz, uwzględniając wszystkie krytyczne elementy, które współpracują ze sobą, aby stworzyć możliwie najlepszy budynek.

Wsparcie do projektowania zamocowań


Kotwy są produktami specjalistycznymi, dlatego ich zastosowanie wymaga projektu, opartego na dokładnych wyliczeniach obciążeń. Klimas Wkręt-met zapewnia pełne wsparcie techniczne oraz dedykowane narzędzia do obliczeń zamocowań w postaci aplikacji DesignFiX. – Zadaniem naszej aplikacji jest maksymalne wsparcie dla projektantów, inżynierów i wykonawców, w projektowaniu konstrukcji, zgodnie z wymaganiami inwestycji – wyjaśnia ekspert. – Aplikacja ta oparta jest na intuicyjnym interfejsie, który pozwala na bezproblemowe wprowadzenie wszystkich danych bezpośrednio na rysunku 3D. Program dobiera optymalną głębokość zakotwienia, oszczędzając pieniądze inwestora i czas montażysty. Zapewnia możliwość wyboru różnych żywic, różnych rodzajów i średnic prętów, różnych gatunków stali oraz powłok antykorozyjnych. Przejrzyste i wyczerpujące strony wyników mogą zostać wydrukowane lub dołączone do dokumentacji w formie dokumentu pdf – podsumowuje Wiktor Paradny.

https://www.wkret-met.com