Spółka Klimas Wkręt-met dołączyła do Europejskiego Stowarzyszenia EAE

Klimas Wkręt-met, polski lider produkcji technik zamocowań, przystąpił do prestiżowego grona członków wspierających Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Złożonych Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej.

System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) jest najbardziej popularną metodą ocieplenia istniejących oraz nowopowstających budynków. Złożony system ocieplania ścian zewnętrznych ETICS, jest zestawem wyrobów dopuszczonych do obrotu jako cały zestaw. Poszczególne komponenty zestawu to między innymi klej mocujący izolację termiczną, izolacja termiczna, łączniki mechaniczne, klej szpachlowy, siatka zbrojąca i tynk cienkowarstwowy, które muszą być kompatybilne względem siebie i muszą gwarantować spełnienie wymagań stawianych takim zestawom komponentów składających się na systemy ETICS.

Za upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania odpowiadają takie organizacje jak Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Złożonych Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej (European Association for ETICS „EAE”) oraz krajowe, np. Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń „SSO”. Od grudnia 2021 do grona członków wspierających EAE dołączyła firma Klimas Wkręt-met.

Producent Klimas Wkręt-met, obecny na polskim rynku budowlanym od ponad trzydziestu lat, ma istotny wkład w jego rozwój, rozwijając grupę systemów zamocowań mechanicznych do termoizolacji ścian, zgodnych z wymaganiami różnych systemów ociepleń ETICS. Dołączenie do Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Złożonych Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej, to kolejny, ważny krok na drodze rozwoju linii profesjonalnych produktów przeznaczonych dla rynku ETICS. Uczestnictwo KLIMAS w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz ETICS jest dla nas okazją do dzielenia się i poszerzania naszej wiedzy oraz współtworzenia europejskiego rozwoju branży ETICS. Dla wiodącego producenta łączników budowlanych na polskim rynku, inicjatywa ta jest szczególnie ważna w dobie świadomości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju i specyficznych wymagań ETICS – mówi Paweł Polak, Global Product Manager w Klimas Wkręt-met.

Rola łączników w systemie ETICS

Łączniki mechaniczne pełnią szereg funkcji w ociepleniach ścian zewnętrznych, takich jak przenoszenie obciążeń, w tym przede wszystkim zabezpieczenie systemu ETICS przed siłami ssania wiatru i oderwaniem od podłoża, usztywnienie całego układu ocieplenia, eliminacja przemieszczania i odkształcania się poszczególnych płyt izolacyjnych, ograniczenie powstawania punktowych mostków termicznych czy zabezpieczenie przed awarią spowodowaną utratą przyczepności i nośności warstwy kleju z podłożem. Dlatego o wytrzymałości zamocowania materiałów termoizolacyjnych w dużym stopniu decyduje rodzaj i jakość zastosowanych łączników mechanicznych. Nowoczesne łączniki do mocowania systemów ETICS marki Klimas Wkręt-met zapewniają bezpieczeństwo, trwałość i estetykę systemów na długie lata. Przykładem wzorcowych łączników mechanicznych marki Klimas Wkręt-met jest grupa ECO-DRIVE. Wyróżniają się one uniwersalnością stosowania w różnego rodzaju podłożach i mocowania różnych materiałów termoizolacyjnych. Doskonale spełniają swoją rolę również podczas renowacji już istniejących systemów ociepleń. Wśród nich wyróżnia się ECO-DRIVE S – przeznaczony do mocowania styropianu oraz ECO-DRIVE W – przeznaczony do mocowania wełny mineralnej. Oprócz kompatybilności z systemami ETICS, łączniki charakteryzują się specjalnie zaprojektowaną teleskopową budową z talerzykiem tnącym, który przyspiesza prace montażowe. Ponad to w czasie montażu nie powstaje dokuczliwy dla okolicy budynku „pył” ze styropianu czy wełny mineralnej, dzięki samonacinającej konstrukcji talerzyka łącznika, która „wciąga” cząstki izolacji termicznej do środka.

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Złożonych Systemów Zewnętrznej Izolacji Cieplnej. Stowarzyszenie EAE jest głosem branży systemów ETICS w Europie. Zrzesza producentów, instytuty i krajowe stowarzyszenia branżowe oraz firmy wykonawcze, zaangażowane w rozwój systemów ociepleń ETICS. Kluczowym celem EAE jest poprawa efektywności energetycznej ogromnych zasobów budowlanych Europy. Organizacja działa na rzecz „kultury zrównoważonego rozwoju” w sektorze budowlanym, poprzez techniczną transformację produktów i technologii, wymianę doświadczeń i stały dialog z instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami. Nasze innowacyjne łączniki do termoizolacji ścian w systemach ETICS, jak np. ECO-DRIVE czy WKTHERM-S, są odpowiedzią na zmieniające się nowoczesne, ekologiczne budownictwo. Wierzymy, że nasza obecność w EAE będzie ważnym elementem globalnego rozwoju branży – podsumowuje Paweł Polak.  

https://www.wkret-met.com