Pracownicy Final S.A. autorami kolejnej już inicjatywy ekologicznej

Czy wiecie, że możliwe jest zmniejszenie ilości generowanych odpadów kartonowych w zakładzie produkcyjnym aż o 30% w kilka tygodni? Jedną z wartości Final S.A w drodze do zrównoważonego rozwoju jest ekologia.

Zobowiązuje to między innymi do nieustannego poszukiwania nowych rozwiązań, które minimalizują zużycia zasobów. Firma może z dumą pochwalić się tym, że jej pracownicy rozumieją potrzebę wprowadzania innowacji oraz sposobów na jeszcze lepszą eksploatację zasobów i powtórne wykorzystanie odpadów.

W Final pracownicy znają i rozumieją wartości, którymi kieruje się firma, zatem poszukiwanie tego typu rozwiązań towarzyszy im na co dzień. Chętnie dzielą się pomysłami wpływającymi na usprawnienie i optymalizację procesów zachodzących w firmie. Zdając sobie również sprawę z wpływu, jaki organizacja i jej działalność może wywierać na środowisko naturalne, chętnie wychodzą z inicjatywami mającymi ten wpływ minimalizować. Pracownicy Wydziału Pakowni Final udowodnili, że nie są to dla nich tylko puste slogany, przedstawiając kolejne rozwiązanie, które nie tylko znacząco ogranicza koszty, ale przede wszystkim realnie wpływa na zmniejszenie ilości generowanych odpadów.

To właśnie dzięki kolejnej inicjatywie ekologicznej znaleziono sposób na odzyskiwanie odpadów kartonowych i przerabianie ich na przekładki, które zostaną wykorzystane do zabezpieczania profili w transporcie. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za poszukiwaniem oszczędności, gwałtowny wzrost kosztów kartonu i papieru spowodowany sytuacją na świecie.

Dzięki ich determinacji na Wydział Pakowni została zaprojektowana i wykonana na specjalne zamówienie krajarka, która jest prostą i bezpieczną w obsłudze maszyną. Wyposażona jest w kilka noży do cięcia tektury i wykonana została zgodnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Użytkowanie maszyny pozwoliło nie tylko na praktycznie całkowite odzyskiwanie materiału, ale również ograniczenie zużycia przekładek litych o 30%. Wydział Pakowni zakłada, że już w pierwszej połowie 2023 roku inwestycja całkowicie się zwróci oraz pozwoli ograniczyć generowanie odpadów o 30%.

W Final pracownicy mają realny wpływ na to, w jaki sposób wygląda ich środowisko pracy. Ich głos jest ważnym elementem codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa a inicjatywy przez nich podejmowane – jedną z kluczowych sił, która napędza zmiany i innowacje w firmie..

FINAL
press box