PGE rozmawiała z samorządami oraz instytucjami o Tarczy Solidarnościowej

W webinarze zorganizowanym przez PGE Obrót wzięło udział 250 przedstawicieli samorządów oraz instytucji, które kupują energię w trybie PZP. Spółka z Grupy PGE jest wiodącym sprzedawcą energii w tym segmencie.

Tematem spotkania z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego i klientów instytucjonalnych była ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Gwarantuje ona uprawnionym odbiorcom z tych grup maksymalne ceny energii na poziomie 785 zł/MWh.

– Ceny maksymalne będą zastosowane w przypadku złożenia przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w sposób elektroniczny lub tradycyjny. Dzielimy się z naszymi Klientami praktycznymi informacjami dotyczącymi tego, jak wspólnie przejść przez ścieżkę związaną z zapisami prawnymi oraz obowiązkami, jakie z nich wynikają. Naszym celem jest to, żeby uprawnieni odbiorcy, którzy chcą złożyć takie oświadczenie mogli to zrobić jak najsprawniej, wiedząc dokładnie, jakie informacje mają podać i gdzie ich szukać – mówi Jacek Brzeziński, wiceprezes zarządu PGE Obrót ds. sprzedaży i marketingu.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.gkpge.pl. Dokument należy złożyć do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Na stronie www.gkpge.pl można znaleźć również wszystkie najważniejsze informacje, w tym wykaz odbiorców uprawnionych oraz instrukcję jak wypełnić oświadczenie.

Maksymalna cena prądu do klientów MŚP, JST i podmiotów wrażliwych obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

Webinar o Tarczy Solidarnościowej był kolejnym spotkaniem online dla tej grupy Klientów. Wcześniejsze edycje również cieszyły się dużym zainteresowaniem i dotyczyły takich tematów jak funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii zwłaszcza fotowoltaiki oraz szczegółów związanych z rozliczaniem prosumentów.

PGE Obrót
press box