Odpowiedzialnie i humanistycznie w przyszłość. Nowy Raport Społeczny ASTOR

Publikacja nowego raportu społecznego Grupy ASTOR, dostawcy nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu to, z jednej strony, podsumowanie działalności spółki w latach 2016-2021. Z drugiej, prezentacja strategicznych działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w dobie zmian społecznych, technologicznych, gospodarczych. Stąd odpowiedzialnie i humanistycznie w przyszłość to nie tylko myśl przewodnia nowego Raportu Społecznego ASTOR. To także wizja firmy, która jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Przede wszystkim w wymiarze odpowiedzialności za wszystkich interesariuszy należących do ekosystemu firmy.

Na ponad stu stronach raportu, zespół redakcyjny, składający się z 30 przedstawicieli wszystkich zespołów tworzących ASTOR, przedstawia kluczowe projekty i działania, które miały miejsce w ostatnich pięciu latach, a które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. To zgodne z ideą partycypacji, współpracy i współodpowiedzialności, która są wpisane w DNA firmy. Raport powstał w oparciu o 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ., które uwzględniają pięć obszarów ( tzw. 5xp): ludzi. Planetę, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo. Raport Społeczny ASTOR powstał przez pryzmat tych celów.

W raporcie wyodrębniono 7 głównych filarów działań. W pierwszej kolejności zostały wymienione działania skupiające się na ludziach w otoczeniu ASTOR. W rozdziale zatytułowanym „Chodzi o Ludzi” opisane zostały działania , które mają wpływ na pracowników i otoczenie firmy, w tym efekty pracy Akademii ASTOR, funkcjonowanie showroomów AIR 4.) oraz ARC czy wparcie dla branży edukacyjnej w postaci robota edukacyjnego ASTORINO. W budowaniu relacji z otoczeniem pomagają również bezpłatnie wydawane magazyny Biuletyn Automatyki oraz Biznes i Produkcja.

Kolejne rozdziały skupiają się na aspekcie zdrowia i działań w związku z nim promowanych (Chodzi o zdrowie). Nie zabrakło również skierowania uwagi w kierunku Przemysłu 4.0 (Chodzi o Przemysł 4.0), innowacyjności oraz przedsiębiorczości, która jest mocno wpisana w DNA firmy. Jednym z projektów z tego zakresu jest włączenie się ASTOR w akcelerację startupów przemysłowych czy powołanie Kawasaki Robotics CEE HUB. (Chodzi o przedsiębiorczość). Raport uwzględnia również wpływ firmy na otaczające środowisko i pokazuje praktyki w tym zakresie, takie jak: zero energetyczny budynek siedziby głównej ASTOR w Krakowie, system monitoringu energii eklektycznej, czy wspieranie krakowskiego ZOO (Chodzi o środowisko). W dokumencie nie zabrakło również odniesienia do  wartości w oparciu, o które działa ASTOR, a których fundamentem jest zaufanie. (Chodzi o wolność i odpowiedzialność).

Jarosław Gracel, prezes ASTOR, podkreśla wagę działań z zakresu CSR: Odpowiedzialność społeczna to taki rodzaj działań, który jest bardzo ważny i którego nie da się wpisać w schematy czy opisać wskaźnikami KPI. W wizji ASTOR 2030 mówimy, że odpowiedzialnie i humanistycznie prowadzimy do przemysłu przyszłości. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych pracowników, jak i za naszych Partnerów, szczególnie mniejsze firmy. Staramy się motywować naszych klientów myśleniem wygrana-wygrana. W wymiarze technologicznym inspirujemy i dostarczamy technologie, które odciążają ludzi od ciężkiej i nudnej pracy, a dają im przestrzeń do rozwoju i kreatywnego myślenia.

Raport może stanowić inspirację dla innych firm z sektora MŚP, które mają przekonanie, że CSR jest tylko dla spółek giełdowych czy międzynarodowych korporacji. W ASTOR panuje przekonanie, że społecznie odpowiedzialne działania to naturalny i oczywisty krok dla przedsiębiorstwa, które osiągnęło dojrzałość rynkową, niezależnie od jego rozmiaru. Taki raport pozwala poznać firmę od środka, jej kulturę organizacyjną i to, jakie wartości wyznaczają jej biznesowe działania.

Podkreśla to Stefan Życzkowski, Przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR i dodaje, że działalność w wymiarze społecznie zaangażowanego biznesu była związana z naszą firmą od początkowych lat jej istnienia. Największą satysfakcję przez te wszystkie lata dawały mi działania systemowe, wieloletnie i powtarzalne. Powinien być to pewien stały proces, który jest rozwijany przez firmę. To, że my trwamy w działaniach CSR wiele lat, daje mi największą satysfakcję. Wyobrażam sobie, że będziemy te działania rozwijać i na pewno jest potrzebne skupienie się na tym. Przyjmujemy do pracy ludzi z dużą energią i staramy się umożliwiać im udział w działaniach – tak, żeby mogli oni też brać czynny udział we wszystkich akcjach, które organizujemy.

Raport Społeczny ASTOR to ciekawa opowieść o nowościach, jakie nastąpiły w spółce w ostatnich pięciu latach. Pokazuje jej umiejętność do zwinnego reagowania na zmieniające się realia prowadzenia biznesu. ASTOR odpowiada na wyzwania przyszłości adaptując inteligentne technologie tak wewnątrz organizacji jak i we współpracy ze wszystkimi Partnerami. Niezmiennie pracuje w oparciu o zaufanie i dba o ludzi oraz ich rozwój.
Realizacja tak zaawansowanego projektu była dla mnie nie tylko wyzwaniem rozwojowym, ale również wyrazem zaufania firmy do mnie, jako młodego pracownika. Podczas koordynacji prac nad przygotowaniem Raportu Społecznego ASTOR miałam okazję w praktyce zweryfikować zdobytą podczas studiów wiedzę z zakresu odpowiedzialności biznesu. Było to także niesamowite doświadczenie poznawcze. W krótkim czasie uzupełniłam wiedzę o działaniach ASTOR z ostatnich 5 lat w zakresie CSR. A co najważniejsze, mogłam pracować w fantastycznym zespole zaangażowanych ludzi, pasjonatów swojej pracy i aktywnych uczestników działań społecznie odpowiedzialnych, w jakie włącza się ASTOR – podsumowuje Karolina Tracz, kierownik projektu Raport Społeczny.

Więcej w dokumencie raportu i na stronie www.chodzioludzi.pl/

O ASTOR
Wspiera Klientów w podnoszeniu efektywności i konkurencyjności dzięki automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych. W Polsce reprezentuje globalne marki, m.in.: Emerson, Kawasaki Robotics, AVEVA, Epson, MiR, Agilox. Jest liderem w zakresie propagowania idei Przemysł 4.0 w Polsce. Poprzez liczne warsztaty pomaga Klientom w budowaniu map drogowych do Przemysłu 4.0. W 2017 roku ASTOR opublikował autorską koncepcję w zakresie rozwoju kompetencji inżynierów Inżynier 4.0TM. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym wielokrotnym laureatem konkursu „Great Place to Work”, Medalu Europejskiego, Ambasadorem Małopolski na poziomie międzynarodowym (Mapa Marek 2019). Działalność firmy nie ogranicza się do rynku krajowego, ale wykracza również poza granice Polski – produkty ASTOR obecne są, m.in.: w Australii,  Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Francji, Hiszpanii czy Niemczech, gdzie spotykają się z dużym uznaniem. Jest to wynikiem wysokiej jakości oraz innowacyjnych i odważnych rozwiązań wdrażanych przez markę. Kierunek rozwoju firmy i jej klientów wyznacza Przemysł 4.0, którego technologie prezentowane są w dwóch krakowskich centrach pokazowych: Cyfrowa Fabryka Przyszłości w ASTOR Innovation Room 4.0 oraz inteligentna robotyzacja w ASTOR Robotics Center.

ASTOR
press box