Niskoemisyjne aluminium w ofercie Aluprof – w trosce o środowisko

Misja, wizja i strategia Aluprof są od lat skoncentrowane na aspektach zrównoważonego rozwoju – w zakresie ekonomii, społeczeństwa i środowiska. Wpisana w Europejski Zielony Ład Gospodarka Obiegu Zamkniętego może być prawdziwym przełomem w zarządzaniu zasobami środowiska. Ludzkość musi zacząć odzyskiwać surowce na szeroką skalę. Globalne zasoby są ograniczone, w przeciwieństwie do wciąż rosnących potrzeb konsumentów. Jeśli chcemy, by postęp technologiczny, rozwój społeczeństw i gospodarek były zgodne ze środowiskiem naturalnym, musimy sięgnąć po zasoby już raz wykorzystane.

Aluminium – surowiec przyszłości

Aluminium to jeden z najbardziej ekologicznych surowców na świecie. Metal posiada wiele zalet: jest nietoksyczny, wyjątkowo lekki, podatny na obróbkę i odporny na korozję. Idealnie nadaje się również do ponownego wykorzystania –poddany recyklingowi nie traci swoich unikalnych właściwości, co oznacza, że może być wykorzystywany praktycznie bez końca.

Strategia firmy

W opracowanej na lata 2021-2025 strategii rozwoju dla Aluprof i całej GK Grupa Kęty zdefiniowano m.in.: cele społeczne i środowiskowe. To kontynuacja wcześniejszych działań z obszaru ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli zobowiązań związanych z obszarem środowiskowego i społecznego ładu korporacyjnego. Wśród wielu ambicji firmy jest podążanie w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, redukowanie śladu węglowego oraz zwiększenie udziału złomu aluminium w wyrobach wyciskanych z niskoemisyjnych wlewków LOW CARBON KETY. Celem jest udział surowca z recyclingu na poziomie 75%, obniżenie intensywności emisji gazów cieplarnianych o 15% w ciągu najbliższych 4 lat.

Niskoemisyjne wlewki

Grupa Kęty oraz spółka wchodząca w skład Grupy Kęty – Aluprof – przeprowadziła analizę śladu węglowego swoich wyrobów. Wyliczony przez akredytowaną jednostkę certyfikująca Bureau Veritas ekwiwalent emisji dwutlenku węgla osiąga dla produkowanych w zakładach w Kętach wlewków LOW CARBON niski poziom, wynoszący 2,9 tCO2e/t. Dla porównania produkcja jednej tony aluminium pierwotnego na świecie wiąże się średnio z emisją 16,7 tCO2e/t, czyli jest prawie sześciokrotnie wyższa. Niską emisyjność udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego w procesie wytwórczym oraz dużej zawartości surowców wtórnych – odzyskanego złomu aluminium.

Te wartości mają szczególne znaczenie przy analizie środowiskowej LCA (Life Cycle Assessment). Jest to technika z zakresu procesów zarządczych, mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska. Analiza ta uwzględnia skutki środowiskowe całego cyklu istnienia produktów. Takie podejście jest wynikiem przekonania, że oddziaływanie budynku na ekosystem powinno objąć pełen cykl istnienia budowli, a więc produkcję materiałów budowlanych rozszerzoną o pozyskiwanie surowców, ich przeróbkę, transport, proces budowy z uwzględnieniem zastosowanych technologii, użytkowanie budynku, a nawet jego rozbiórkę i późniejszy recykling materiałów budowlanych.

Korzyści dla środowiska

Do ponownego przetworzenia aluminium potrzeba 95% mniej energii niż w przypadku aluminium pierwotnego. Wlewki aluminiowe LOW CARBON Kęty mają bardzo niską wartości wbudowanego śladu węglowego w porównaniu do oferowanych na rynku wyrobów z aluminium pierwotnego. Dodatkowo – dzięki recyklingowi materiałów firma unika 95% emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zużywa o 97% mniej wody w procesie wytwórczym w odniesieniu do produkcji aluminium pierwotnego.

Aluprof uzyskał również certyfikację Cradle to Cradle, przyznawaną za innowacyjne dla branży działania związane ze zrównoważonym podejściem do produkcji. Idea C2C zakłada, że wszystkie części składowe produktu można wykorzystać w procesie recyklingu i wdrożyć je do użycia w obiegu zamkniętym.

Produkty firmy Aluprof zostały również poddane niezależnej weryfikacji środowiskowej poprzez Instytut Technik Budowlanych, który opracował karty oddziaływania na środowisko tzn. karty EPD (Environmental Product Declaration). Proces produkcyjny w firmie jest cały czas doskonalony w ramach systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Aluprof – let’s build a better future

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jednej z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się firm w branży aluminiowej w Europie. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Aluprof od kilkudziesięciu lat tworzy innowacyjne rozwiązania w obszarze konstrukcji aluminiowych projektowanych z myślą o budownictwie zrównoważonym.

Aluminiowe systemy firmy są wykorzystywane w najbardziej prestiżowych projektach na całym świecie, których przyjazność dla środowiska wyrażona jest poprzez certyfikaty zielonego budownictwa: BREEAM, LEED, DGNB czy Well. Przykładem takich realizacji są 61 Ninth Avenue w Nowym Jorku, Hourglass w Amsterdamie, De Krook w Gent, Hard Rock Hotel Budapeszt, Mennica Legacy Tower i Hotel Nobu w Warszawie oraz setki innych budynków najwyższej klasy rozmieszczonych na całym świecie.

Gama produktów energooszczędnych i pasywnych firmy jest sukcesywnie rozwijana. Jako zobowiązanie mające służyć promocji zielonego budownictwa na świecie, Aluprof założył wzrost udziału rozwiązań firmy w obiektach z certyfikatami BREEAM czy LEED o 20% do 2025 roku.

Aluprof
press box