Klimas Wkręt-met Promotorem Częstochowskiej Gospodarki

Klimas Wkręt-met, lider produkcji technik zamocowań w Europie Środkowej i Wschodniej, został wyróżniony nagrodą Promotora Częstochowskiej Gospodarki. Jest to tytuł przyznawany za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz propagowanie postaw aktywności obywatelskiej.

Wręczenie nagród odbyło się 28 sierpnia w Filharmonii Częstochowskiej. Nagrodę Promotora Częstochowskiej gospodarki z rąk prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, odebrał Paweł Klimas, dyrektor ds. rozwoju biznesu i członek zarządu w Klimas Wkręt-met .

Klimas Wkręt-met od ponad trzydziestu lat jest obecny na rynku materiałów budowlanych. Jest najlepiej rozpoznawalną i docenianą marką wśród wykonawców, czego potwierdzeniem jest m.in. nagroda Budowlanej Marki Roku, przyznawanej na podstawie niezależnych badań rynkowych. Firma od lat buduje swoją pozycję poza granicami kraju, sukcesywnie zwiększając swoje wpływy międzynarodowe. Jest obecna w blisko siedemdziesięciu krajach na całym świecie, promując misję Mocni na Pokolenia, stanowiącej odzwierciedlenie wartości oferowanych partnerom biznesowym i klientom. Mocno zakorzeniona społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa obejmuje wiele obszarów m.in. zarządzanie kadrą, rozwój kapitału ludzkiego, dbanie o standardy dotyczące łańcuchów dostaw, jakość i bezpieczeństwo produktów oraz odpowiedzialne inwestowanie.

– Myśląc o naszym sukcesie nie możemy zapomnieć o miejscu, w którym działamy – mówi Paweł Klimas, reprezentujący firmę na gali rozdania nagród. – Działając globalnie, pielęgnujemy nasze korzenie, co nie byłoby możliwe bez  dialogu z lokalną społecznością. Dlatego ta nagroda ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ dzięki niej czujemy jeszcze większą odpowiedzialność i nasz wpływ na rozwój regionu.  

Częstochowa należy do najszybciej rozwijających się regionów w Polsce, dała się poznać jako miasto otwarte dla inwestorów, wspierające przedsiębiorców i nastawione na rozwój gospodarczy. W roku 2021 znalazła się w rankingu pięćdziesięciu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis, w którym twórcy analizowali obszary związane z rozwojem gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym. Realizowane są tu kierunkowe programy, które skupiają się na priorytetach Przyjaznej Częstochowy, Lepszej Komunikacji i Lepszej Pracy. W ramach tych programów rozwijany jest dialog oraz współpraca między środowiskami przedsiębiorców z władzami miasta, co przekłada się na umacnianie statusu Częstochowy jako ośrodka przemysłu i usług, a tym samym służy rozwojowi gospodarczemu całego subregionu północnego województwa śląskiego.

KLIMAS WKRĘT-MET