Jak ograniczyć ślad węglowy w budownictwie?

Neutralność klimatyczna w budownictwie to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Ambitne cele Unii Europejskiej przewidują ograniczenie do zera emisji CO2 na etapach wznoszenia, eksploatacji i rozbiórki budynków. Odpowiedzią firmy Schüco jest kompletny asortyment produktów i usług Schüco Carbon Control. Modułowa koncepcja pozwala monitorować i ograniczać ślad węglowy okien, drzwi oraz fasad w całym cyklu życia budynku.

Europejskie cele klimatyczne zawarte w pakiecie „Fit for 55” przewidują obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku w porównaniu z 1990 rokiem i osiągnięcie neutralności klimatycznej w całej Unii Europejskiej do roku 2050. Aż 40% wszystkich emisji gazów cieplarnianych powstaje w fazach wznoszenia i eksploatacji budynków. Dlatego kluczowym czynnikiem wpływającym na ich wartość będzie współczynnik globalnego ocieplenia w całym cyklu życia (GWP). Wskaźnik wyrażany jako ekwiwalent CO2e jest ustalany na podstawie emisji pochodzących zarówno z eksploatacji, jak i zawartych w materiałach. Ślad węglowy można zmniejszyć, dzięki rozsądnemu użyciu surowców, zintegrowanej fotowoltaice, systemom zarządzania budynkiem oraz produktom z certyfikatem Cradle to Cradle. Jednak uczestnikom procesu budowlanego trudno pogodzić kontrolowanie tego procesu, a tym samym przestrzeganie skomplikowanych przepisów i reguł certyfikacji, z codzienną działalnością. Biurom architektonicznym coraz trudniej zorientować się w licznych wymaganiach i specyfikacjach, zaś producenci stolarki muszą spełniać wymogi zrównoważonych przetargów, aby zachować konkurencyjność. Schüco Carbon Control to narzędzie umożliwiające łatwą kontrolę realizacji zrównoważonych powłok budynków. Asortyment podzielono na cztery moduły odpowiadające etapom cyklu życia budynków: projektowania, realizacji, eksploatacji i rozbiórki. Oprócz produktów i usług, oferta Schüco obejmuje także wsparcie zespołu konsultantów CO2, który udziela architektom, inwestorom i wykonawcom doradztwa w zakresie ograniczania śladu węglowego powłoki budynku w indywidualnych projektach.

Dekarbonizacja na etapach projektowania i budowania

Na poprawę bilansu CO2 w budynku może wpłynąć jego kształt, zastosowane materiały, wykończenia powierzchni, rozmiary okien czy inteligentne systemy. Dlatego holistyczna koncepcja Schüco Carbon Control obejmuje wsparcie inwestorów, architektów i producentów stolarki już na wczesnych etapach projektowania. Inwestorzy coraz częściej starają się o certyfikacje środowiskowe, takie jak LEED, BREEAM czy DGNB, które potwierdzają zrównoważony charakter budynku i podnoszą jego rynkową wartość także w przyszłości. Podobnie jak wskaźnik GWP programy te biorą pod uwagę cały cykl życia budynku, dlatego także kolejne fazy prac muszą być zgodne z ich założeniami.

Uwzględnienie w projekcie systemów Schüco z certyfikatem Cradle to Cradle stanowi gwarancję, że użyte w nim materiały są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ponadto przydatne do recyklingu. Natomiast w fazie realizacji budynku Schüco Carbon Control umożliwia producentom monitorowanie śladu CO2 w oferowanych przez nich elementach stolarki. Oprogramowanie kalkulacyjne SchüCal 3D z wysoką dokładnością oblicza zawartość dwutlenku węgla jako ekwiwalent CO2e i umożliwia udostępnianie go w dowolnym momencie w formie deklaracji EPD. Teraz istnieje również możliwość wyboru materiału. Oprócz standardowego aluminium pojawiły się jego dwie nowe odmiany: Low Carbon (LC) o niskiej zawartości węgla oraz Ultra Low Carbon (ULC) o bardzo niskiej zawartości węgla. Za pomocą SchüCal można łatwo sprawdzić wpływ zastosowania poszczególnych odmian na koszty produkcji i bilans węglowy budynku. Dzięki temu producenci mogą zapewnić sobie długoterminową konkurencyjność. Schüco pracuje również nad jeszcze bardziej zrównoważonymi systemami pakowania swoich produktów z uwzględnieniem zasad recyklingu.

Dekarbonizacja na etapach eksploatacji i rozbiórki

Produkty i usługi Schüco zapewniają doskonały bilans energetyczny budynku i jego wysoko efektywną eksploatację przy ograniczonych emisjach CO2. Od systemów inteligentnego budynku poprzez wysoko izolowane cieplnie okna, drzwi i fasady, aż po produkcję energii dzięki zintegrowanej z budynkiem fotowoltaice – wszystkie te rozwiązania przyczyniają się to redukcji emisji CO2. Ponadto dzięki etykiecie IoF ID przyklejanej do okien, drzwi i fasad można uzyskać cyfrową informację na ich temat oraz efektywnie planować ich konserwację lub doposażenie. W ten sposób można zagwarantować zrównoważoną eksploatację budynku i przedłużyć żywotność zainstalowanych w nim elementów. Schüco oferuje również serwis posprzedażowy realizujący potrzebne prace konserwacyjne i modernizacyjne. Natomiast po zakończeniu eksploatacji budynku produkty Schüco z certyfikatami Cradle to Cradle mogą nadal służyć jako źródło surowców w następnych procesach produkcyjnych. Są one zgodne z zasadami gospodarki cyrkularnej, która stanowi ważny element Europejskiego Zielonego Ładu. Schüco obecnie oferuje aż 60 różnych systemów aluminiowych z certyfikatami Cradle to Cradle. Ponadto jako członek A|U|F wspiera recykling i wtórne wykorzystanie aluminium. Również produkty Schüco z PVC-U są zgodne z zasadami gospodarki cyrkularnej i przyczyniają się do ograniczania emisji CO2. Potwierdza to etykieta VinylPlus®, którą firma Schüco uzyskała jako pierwsza w branży. Informacje o tym, jaki wpływ na środowisko mają elementy już zastosowane budynku, można znaleźć w cyfrowej bazie materiałów i produktów Madaster.

Schüco International Polska
press box