Firma CREATON Polska pobiła kolejny rekord

Statystyki pokazują, że 96% wypadków przy pracy jest spowodowanych niewłaściwym zachowaniem, a tylko 4% problemami sprzętowymi lub złą organizacją miejsca pracy. W związku z tym kilka lat temu CREATON Polska wdrożyła w swoich zakładach specjalny plan działania na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa pracowników. W efekcie podjęcia tych długofalowych działań, w lutym br. zespół zatrudniony w fabryce dachówek cementowych w Olkuszu osiągnął rekordowy wynik: 5.000 dni bez wypadku.

„Pracę nad zapewnieniem bezpieczeństwa zaczynamy już podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rekrutując osoby, które mają doświadczenie w obszarze produkcji i podzielają nasze wartości oraz zaangażowanie w zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten doskonały wynik to prawdziwy wspólny sukces. Szczerze wierzę, że tak wspaniałe dane będą motywować nas do pójścia o krok dalej w tym zakresie” – zaznacza Ryszard Harężlak, Dyrektor zakładów dachówki cementowej CREATON w Olkuszu i Chojnicach.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy to jedna z najważniejszych wartości w firmie CREATON Polska, obok takich kluczowych zagadnień, jak: dbałość o najwyższą jakość oferowanych rozwiązań, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych czy ochrona środowiska. Konsekwentnie realizowane od lat podejście do ochrony zdrowia i życia osób w fabrykach opiera się na zaangażowaniu wszystkich pracowników, podnoszeniu ich świadomości w tym zakresie. Firma podejmuje różne, liczne działania, w efekcie których wszyscy zatrudnieni czują się osobiście odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników. Ustalone zasady dotyczą również zewnętrznych usługodawców i partnerów biznesowych odwiedzających zakłady firmy. Przez ponad 13 lat olkuski zespół CREATON Polska pracował niestrudzenie dzień w dzień nad poprawą bezpieczeństwa i demonstrowaniem silnego zaangażowania wszystkich osób w postawę „zero wypadków”.

Potwierdzeniem właściwego kierunku działań firmy CREATON Polska, zmierzającego do stworzenia jak najlepszych warunków pracy, jest zdobywanie przez jej zakłady produkcyjne na przestrzeni lat prestiżowych odznaczeń w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” przyznawanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Ma on na celu promowanie przedsiębiorców organizujących pracę w sposób zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa. W 2016 roku w ramach XXIII edycji konkursu zakład CREATON Polska w Chojnicach zdobył nie tylko I miejsce w etapie regionalnym (województwo pomorskie), ale także tytuł laureata w etapie ogólnopolskim. Oznacza to, że został uznany za jeden z trzech najlepszych zakładów w swojej kategorii w Polsce.

CREATON Polska
press box