Final S.A – finalizujemy Twoje pomysły dzięki aluminium!

Dla Final S.A. i jego pracowników obcowanie z aluminium to obecnie codzienność. Firma chce wiedzieć o nim wszystko, tak aby jak najlepiej wykorzystywać jego potencjał. Aż ciężko sobie wyobrazić, że ludzkość zna ten pierwiastek (aluminium to techniczna nazwa pierwiastka „glin”) zaledwie od niecałych 200 lat, a w przemyśle wykorzystuje od ok. 140.

Naukowcy zajmujący się rozwojem materiałów inżynierskich na przestrzeni stuleci przekonują, że metale takie jak złoto, miedź, cyna czy brąz były znane ludzkości już od czasów prehistorycznych. Aluminium natomiast zostało odkryte stosunkowo późno, ponieważ dopiero w 1825 roku za sprawą duńskiego naukowca Hansa Christiana Örsted’a. W 1845 roku udało się ustalić właściwości tego metalu,  w tym jego niespotykaną dotąd w innych materiałach lekkość.

Kolejnymi znaczącymi osiągnięciami dającymi możliwość produkcji aluminium na skale przemysłową było opatentowanie i wdrożenie elektrolizy, którego jednocześnie dokonano w USA i we Francji przez kolejno Charlesa Martina Halla i Paul Louis-Toussaint Héroult. W kolejnym roku 1887 austriacki uczony Carl Josef Bayer opracował metodę otrzymywania tlenku glinu Al2O3 z rud boksytu.

Aluminium i jego stopy są powszechnie stosowanym materiałem, który znalazł zastosowanie nie tylko praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu ale również w życiu codziennym. Ponieważ metal ten można kształtować wszystkimi metodami przeróbki plastycznej oraz posiada połączenie bardzo dobrych właściwości funkcjonalnych, dlatego wyroby z aluminium i jego stopów charakteryzują się wszechstronnością aplikacji. O bardzo dużym potencjale aluminium świadczy między innymi jego zawartość  w skorupie ziemskiej, która wynosi 8%. Pod względem występowania w skorupie ziemskiej, aluminium zajmuje trzecie miejsce po tlenie i krzemie, natomiast wśród metali miejsce drugie po krzemie.

Odkrycie właściwości aluminium i możliwości jego zastosowania w przemyśle pozwoliło na wprowadzenie do użycia jednego z bardziej plastycznych, lekkich i wytrzymałych materiałów. Dzięki prac tych naukowców obecnie Final może nadawać realny kształt marzeniom – nie byłoby to możliwe bez odkrycia tego pierwiastka oraz zbadania, z jakich złóż możemy go pozyskiwać.

FINAL
press box