Efektywne zarządzanie systemowe

Firma Final S.A. cieszy się uznaniem szerokiego grona klientów, nie tylko rynku krajowego, ale również innych państw Europy, świadoma jest tego, że podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami stanowi przede wszystkim wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Osiąga się to dzięki wdrożonym standardom zarządzania produkcją i komunikacją oraz wdrożonym licznym narzędziom systemowym.

FINAL S.A. to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma, z ponad 20-letnim doświadczeniem w produkcji profili aluminiowych, a także ich anodowaniu, lakierowaniu i prefabrykowaniu według najnowszych trendów technologicznych. Wysokie standardy osiąga dzięki wdrożonemu i funkcjonującemu zintegrowanemu systemowi zarządzania, który oparty jest na wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością) oraz PN-EN ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe).

Dbałość o jakość jest przedmiotem największej uwagi w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa na każdym szczeblu, tak aby dostarczane kompleksowe wyroby spełniały wszelkie oczekiwania klientów. Produkty poddawane są stałej, systemowej, drobiazgowej i rygorystycznej kontroli na każdym etapie wytwarzania. Systematycznie podejmowane są działania doskonalące, w ramach, których firma dąży do całkowitego wyeliminowania wyrobów niezgodnych na poszczególnych etapach realizowanych procesów – od momentu kontroli wejściowej materiału produkcyjnego w postaci aluminiowych wlewków, aż po kompleksowy wyrób (wyciskany, anodowany lub prefabrykowany), który opuszcza magazyn.

Aby sprostać stale zwiększającym się wymaganiom rynku, FINAL szczególną uwagę przykłada do sprawnego rozpatrywania roszczeń procesów reklamacyjnych i analizy zgłoszeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Podczas spotkań podsumowujących tego typu działania, firma ukierunkowuje się na dogłębną analizę i poszukiwanie przyczyny źródłowej oraz wprowadzenie skutecznych działań zapobiegawczych. Każdy problem jest omawiany w gronie osób zarządzających obszarami, które mają do dyspozycji szeroki wachlarz technik jakościowych (PDCA, 5WHY, FMEA, 8D, Brainstorming). Dzięki tym działaniom FINAL może skutecznie zabezpieczyć klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) przed ponownym wystąpieniem problemu w przyszłości.

    Mając do dyspozycji systemowe narzędzia wsparcia w postaci ERP, informacja o rodzaju wady wraz z pełną identyfikacją przekazywana jest w dół – na produkcję, aby pracownicy na poszczególnych wydziałach mieli pełen wgląd w dokumentację jakościową i wdrożone działania z wykorzystaniem dokumentów, takich jak karta zaleceń poreklamacyjnych, tzw. krótka lekcja czy też karta wady.

Raporty ze skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania, wraz z omówieniem i analizą wyników dla poszczególnych procesów, składane są do zarządu spółki podczas comiesięcznych spotkań jakościowych, zwanych również „mini” przeglądem zarządzania. Wnioski i zaproponowane działania stanowią dane wyjściowe do doskonalenia standardów i pozwalają na jeszcze ściślejszy nadzór nad całością tematów związanych z jakością wyrobów i usługo oferowanych firmę.

Taki sposób zarządzania jakością wraz z odpowiednią komunikacją przyczynił się do zredukowania wskaźnika reklamacji z wartości 0,77 proc. w 2019 r. do wartości 0,27 proc. na koniec 2021 r., co stanowi spadek wskaźnika o 65 proc. i jest jednym z lepszych wyników w branży. Wartość ta jest zauważalna również przez audytorów drugiej i trzeciej strony, czego dowodem są przekazywane w formie pisemnej (raporty) i ustnej (podczas spotkań z klientami) słowa uznania za dobrze wykonywana pracę w zakresie funkcjonowania systemu jakości.

Ponieważ sukces przedsiębiorstwa wynika nie tylko z wysokich standardów produktów, ale także z jakości, profesjonalizmu i doświadczenia kadry, dlatego też firma promuje codzienną komunikację integrującą wszystkie działy. Pracownicy zachęcani są do szkoleń i ciągłego samodoskonalenia, którego efektem jest zespół o wysokich kwalifikacjach i motywacji. FINAL wysoko ceni również w pozytywny sposób relacje między klientami, dostawcami i partnerami, które oparte są na wzajemnej współpracy i poszanowaniu wartości.

FINAL

press box