Dobry przykład dla całej branży. Aluprof inspiruje w zakresie zrównoważonego budownictwa

W obliczu rosnącej presji na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla szczególnie istotne staje się zaangażowanie w te działania sektora budowlanego, który – jak wynika z analiz ONZ czy raportu „ESG na placu budowy” opublikowanego przez Colliers – odpowiada za blisko 40% światowych emisji CO2. Będąc liderem w produkcji systemów aluminiowych dla budownictwa i liczącym się reprezentantem branży, Aluprof od lat podejmuje działania na rzecz promowania idei zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie firmy w ochronę środowiska, wyrażane m.in. poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego i jakościowego oraz innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, nie tylko wyznacza nowe standardy w branży budowlanej, ale też pokazuje, w jaki sposób właśnie ta gałąź gospodarki może aktywnie przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Inwestycje proekologiczne i zwiększenie efektywności energetycznej

Aluprof nieustannie inwestuje w rozwój gamy produktowej zgodnej z wymogami Europejskiego Zielonego Ładu i nowej taksonomii europejskiej, której celem jest m.in. adaptacja do zmian klimatu i przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym. Firma inwestuje w ekologiczne rozwiązania, czego dowodem są zrealizowane w ostatnim roku projekty. Jednym z nich jest montaż kolejnych kolektorów słonecznych w zakładzie w Opolu – wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody. To nie tylko krok w kierunku większej samowystarczalności energetycznej, ale także znaczące zmniejszenie zależności od konwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny. Ta inicjatywa, w połączeniu z wymianą starych kotłów na nowoczesne, bardziej efektywne energetycznie modele, pozwoliła na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń CO2 na poziomie 1901,52 Mg/rok i – stanowi doskonały przykład zaangażowania Aluprof w redukcję śladu węglowego. Innowacje wpisujące się w ideę zrównoważonego budownictwa objęły też procesy produkcyjne spółki. Dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii (farma solarna, której instalacja ma zakończyć się w 1 półroczu 2024) i ich wykorzystaniu w procesie ekstruzji profili Aluprof w Kętach (Aluprof SA to część Grupy Kapitałowej Kęty) oraz prowadzonemu recyklingowi aluminium szacowana roczna redukcja śladu węglowego wyniosła 335 ton CO2e/rok (335 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie).

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami

Równie odpowiedzialnie Aluprof postępuje w zakresie zarządzania odpadami i ograniczania ich produkcji – w 2023 roku do Organizacji Odzysku oddano odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i komputerowego w ilości około 2,0 Mg, a dzięki prowadzonej na terenie swoich zakładów zbiórce alkalicznych baterii z biur i produkcji do recyklingu trafiło już ponad 20 kg baterii. Dodatkowo w kuchniach pracowniczych znajdujących się zarówno w budynkach biurowych, jak i zakładach produkcyjnych firmy zamontowane zostały dystrybutory z wodą pitną, co pozwala generować znacznie mniej odpadów w postaci butelek z tworzywa sztucznego. Także w salkach konferencyjnych plastikowe butelki na napoje zostały zastąpione szklanymi, a wszystkie odpady wytwarzane przez spółkę są segregowane i przekazywane do firm recyclingowych.

Zielone Inicjatywy i skuteczna redukcja emisji CO2

Zaangażowanie Aluprof w działania na rzecz ochrony środowiska widoczne są także w takich inicjatywach jak sadzenie drzew. W ramach obchodów 70-lecia Grupy Kęty, której częścią jest Aluprof SA, we współpracy z Fundacją Ekologiczną Arka na terenie Podbeskidzia zasadzonych zostało 70 000 drzew. Z kolei wiosną i jesienią 2023 roku pracownicy Aluprof Opole wzięli udział w lokalnej akcji sadzenia drzew, w wyniku której udało się zasadzić dodatkowe 1000 sadzonek buka i 3000 świerku oraz sosny. Sadząc łącznie 74 000 drzew, firma przyczyniła się do redukcji 444 Mg CO2/rok (przyjmując, że jedno drzewo pochłania 6-7 kg CO2/rocznie). Działania te przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu lokalnego środowiska, ale także do walki z emisją dwutlenku węgla, co jest kluczowe w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych.

Wzór dla branży budowlanej

Zaangażowanie Aluprof w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego to element wizji firmy, zgodnie z którą koncentruje się ona na tworzeniu innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań dla branży budowlanej, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej i wspieranie idei zrównoważonego rozwoju, w myśl hasła „Let’s build better future”. Od 2009 roku podstawę Zarządzania Środowiskowego w Aluprof stanowi system zarządzania środowiskowego ISO 14001, a dodatkowo spółka może się pochwalić zdobyciem certyfikatu Cradle-2-Cradle™, który przyznawany jest pionierom we wprowadzaniu na rynek produktów napędzających ideę gospodarki w obiegu zamkniętym i stanowi podstawę do ciągłego doskonalenia procesów i produktów. Poza konkretnymi działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, Aluprof skupia się też na promowaniu idei zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej, m.in. poprzez członkostwo w organizacjach branżowych. „Od 2018 roku jesteśmy aktywnym członkiem PLGBC – Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. W ramach członkostwa w organizacji zobowiązujemy się do aktywnego wspierania misji i celów PLGBC poprzez włączenie idei ESG do naszych działań biznesowych, jak też propagowania wśród naszych dostawców i usługodawców praktyk, które są uczciwe i etyczne.  Ponadto, jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact – międzynarodowej inicjatywy na rzecz wspierania celów Zrównoważonego Rozwoju. Chcemy wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową i społeczną, przyczyniać się do rozwoju i upowszechniania technologii przyjaznych środowisku i ludziom”, zaznacza Aleksandra Baksik, Brand & Sustainable Development Manager Aluprof.

Działania Aluprof na rzecz ochrony środowiska pokazują, jak branża budowlana może aktywnie przyczyniać się do redukcji emisji CO2 i stawać się liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie firmy w inicjatywy proekologiczne, takie jak zwiększenie efektywności energetycznej, odpowiedzialne zarządzanie odpadami czy wspieranie bioróżnorodności, stanowi inspirację do naśladowania dla innych podmiotów z tego sektora branży budowlanej.

Więcej informacji na temat zaangażowania Aluprof na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć w folderze, który jest dostępny na stronie https://aluprof.com/files/downloads/zrownowazona_przyszlosc_aluprof_pl.pdf

Aluprof
press box