Aliplast dołączył do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) 

 Prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie ze środowiskiem i z troską o naturalne otoczenie człowieka to jeden z priorytetów firmy Aliplast. Nasze cele chcemy realizować we współpracy z organizacjami o podobnych przekonaniach, dlatego dołączyliśmy do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council) .

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku promuje zielone budownictwo i zrównoważony rozwój. Do zadań PLGBC należy m.in. dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do wiedzy dotyczącej green building oraz wzmocnienie fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce.  Stowarzyszenie należy do grona działających na całym świecie 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. W Polsce PLGBC skupia około sto podmiotów, wśród których są m.in. przedsiębiorstwa i instytucje, wybitni eksperci i przedstawiciele świata nauki, którym, bliska jest idea rozwoju zielonego budownictwa w Polsce.

 Grupa Aliplast ze względu na charakter swojej działalności (produkcja profili aluminiowych, lakierowanie proszkowe, anodowanie) od lat podejmuje działania, które zmniejszają negatywny wpływ produkcji oraz wykorzystywanych materiałów i surowców na środowisko naturalne. Wypełniamy wszystkie zobowiązania w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, uważamy to jednak za niezbędne minimum. Dlatego staramy się wyjść poza obowiązujące wszystkich normy i regulacje, aby jeszcze lepiej przyczyniać się do ochrony zasobów naturalnych. Aliplast opracowuje swoje produkty z myślą o cyklu życia w obiegu zamkniętym i są zgodne z zasadami filozofii Cradle-to-Cradle. Jest to uznana na świecie miara bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań stworzonych dla gospodarki o obiegu zamkniętym, oznacza, że najważniejszym aspektem jest możliwość poddania produktu całkowitemu recyklingowi. Co z kolei przekłada się na optymalizację wydajności, dbałość o jakość życia i środowisko naturalne w ramach zrównoważonego rozwoju.

Działania Grupy Aliplast są mocno związane z propagowaniem idei green building, o czym świadczy m.in. projekt realizowany z Saule Technologies –  pierwsze na świecie komercyjne wdrożenie technologii perowskitowych ogniw słonecznych zamontowanych na łamaczach światła systemu z oferty Aliplast – Sun Protection.  To przełomowa technologia w całej fotowoltaice, ponieważ w odróżnieniu od ogniw krzemowych, ogniwa perowskitowe są elastyczne i bardzo cienkie. Dla fotowoltaiki otwierają nowy rynek o ogromnym potencjale wzrostu: fasady budynków, gdzie tradycyjne ogniwa krzemowe, ciężkie i nieefektywne w nieoptymalnym oświetleniu, nie mają racji bytu. Ruchome łamacze światła Sun Protection wyposażone w instalację ogniw perowskitowych, nie tylko produkują czystą energię z promieniowania słonecznego, ale też dzięki stacji pogodowej i systemowi śledzenia słońca,    chronią budynek przed przegrzaniem czy wychłodzeniem przez co znacząco redukując koszt eksploatacji klimatyzacji i ogrzewania.

Cieszymy, że jako członek PLGBC będziemy mieli możliwość uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, tym samym przyczynić się do popularyzowania informacji związanych z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w zielonym budownictwie. Zamierzamy wspierać sektor budownictwa w Polsce  poprzez promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i  potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Mamy nadzieję ,że nasza działalność w ramach współpracy z PLGBC przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej i poprawy kondycji środowiska w Polsce

Aliplast
press box